Eglaines pagasta pārvalde

Pārvaldes reglamentu skatīt šeit

 

juridiskā adrese

Stendera ielā - 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444 

tālrunis

65437343

e-pasts

pārvaldeEtaeglaine.lv 

 

Darba laiks:

Pirmdienās

8.00 - 16.30

Otrdienās

8.00 - 17.30 

Trešdienās

8.00 - 16.30 

Ceturtdienās

8.00 - 16.30 

Piektdienās

8.00 - 15.30

 (pusdienu pārtraukums: 12.00 - 12.30)

 

Ieņemamais amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

lietvedības sekretārs/kasieris

Benita Žukovska

65437343, 28346706

 

Pārvaldes vadītāja Marta Petrova,

65437343, 26164916

pirmdienās

no plkst.  9.00 -12.00

trešdienās

no plkst. 12.30 -16.00

 

Bāriņtiesas locekle

Lilita Apele,

65437046

pirmdiena

no plkst. 8.00 – 12.00

un

12.30 – 16.30

piektdiena

no plkst. 8.00 – 12.00

un

12.30 - 15.30

 

Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists

Aigars Lisovskis,

29354073

pirmdiena

no plkst. 8.00 – 12.00

un

13.00 – 16.00

 

Sociālā darbiniece

Inguna Buka,

28619526

pirmdiena

no plkst. 8.30 – 12.00

un

12.30 – 16.00

trešdiena

no plkst. 8.00 – 13.00

   

ceturtdiena

no plkst. 8.30 – 12.00

un

12.30 – 16.00

 

Eglaines pagastā darbojas šādas pašvaldības budžeta iestādes, struktūrvienības: