Subate gerb

Subates pilsēta

Subates_ezers

      Subates pilsēta atrodas Ilūkstes novadā, Latvijas dienvidaustrumu daļā, robežojas ar Ilūkstes novada Prodes pagastu un Lietuvas Republiku.

Pilsētas teritorijas kopējā platība – 530 ha, no tiem 96 ha – apbūvētā zeme, 274 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 53 ha – meži, 77 ha – ūdeņi, 30 ha – pārējās zemes.

      Uz 31.12.2012. Subates pilsētā dzīvo 734 iedzīvotāji,  125 – līdz darbspējas vecumam, 429 – darbspējas vecumā, 180 – virs darbspējas vecuma. 62% no kopējā iedzīvotāju skaita ir latvieši, 27% – krievi, 6% – lietuvieši, 2% – poļi, un 3% – citas tautības.

 

Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde