likt

Veselības centrs „Ilūkste”

Veselības centrs „Ilūkste” pēdējo piecu gadu laikā ir piedzīvojis vairākas pozitīvas pārmaiņas – labiekārtoti kabineti, piesaistīti jauni speciālisti, ir paplašinājies pieejamo pakalpojumu klāsts. Un tie ir galvenie raksturojošie faktori, kas nenoliedzami liek runāt par Veselības centra„Ilūkste” attīstību.

Veselības centrs ir Ilūkstes novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas sniedz veselības un sociālās aprūpes papalpojumus. Centra struktūru veido:

Ambulatorā nodaļa jeb tautā saukta kā poliklīnika, kam ar valsti ir noslēgts līgums par primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Šeit strādā ģimenes ārsti un ārsti – speciālisti, kas sniedz primāro un sekundāro medicīnisko palīdzību, veic slimību diagnosticēšanu un ārstēšanu, kā arī sniedz ieteikumus slimību profilaksei. Šeit darbojas arī specializētie medicīnas kabineti. Centra pakļautībā ir arī novada feldšerpunkti (Eglainē, Bebrenē, Dvietē, Šēderē). Uz feldšerpunktiem izbrauc ģimenes ārsti, kas nodrošina iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai.

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumidivās nodaļās – Ilūkstē un Subatē. Abām nodaļām ar Labklājības ministriju noslēgts līgums par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. Sociālā aprūpe un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tiek nodrošināti šādām personu grupām:

  • - pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura veselības traucējumiem;
  • - pensijas vecuma personām;
  • - personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Papildus Ilūkstes nodaļā ir pieejami arī maksas pakalpojumi pilngadīgo personu ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, pensijas vecuma personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem ārstēšanai un sociālai aprūpei.

Kopš 2016.gada novembra Veselības centrā „Ilūkste” pieejami jauni pakalpojumi - ārstnieciskā pedikīra procedūras, kas palīdzēs novērst tādas problēmas kā varžacis, kārpas, ādas sabiezējumi, kāju un nagu sēnītes, ieauguši nagi, saplaisājuši papēži, ādas sabiezējumi u. tml. Vizītes cena – EUR 20,00. Kā arī iespējams veikt arī lieka apmatojuma likvidēšanas jeb vaksācijas procedūras (padušu vaksācija – EUR 5,00; kāju vaksācija līdz celim – EUR 5,00, kāju vaksācija pilnā garumā – EUR 10,00). Procedūras veic pēc iepriekšējas pieteikšanās, tālr.: 26344680.

Kopš 2016.gada marta Veselības centrā „Ilūkste” strādā jauna ģimenes ārste. Kā uzsver Zane Buceniece-Zīberga (SIA Veselības centrs „Ilūkste” valdes locekle), mazpilsētas poliklīnikai tas ir liels sasniegums - ieinteresēt un piesaistīt jaunu speciālistu. Jaunā ģimenes ārste - Anna Borune - pieņem kā bērnus tā pieaugušos. Ar darba vidi Anna ir apmierināta. Ārste stāsta: Te viss ir pieejams, piemēram, rentgens, sava laboratorija – rezultāti nav jāgaida vairākas dienas, atbildes tiek saņemtas ļoti ātri. Ir procedūru kabinets. Ja nepieciešams nosūtu uz sildīšanām, viss atrodas vienā ēkā, tāpēc pacientam nav jāiet pa āru, jāsaldējas. To visu nevarētu izdarīt, strādājot privātpraksē. Te cilvēks atnāk un saņem visus nepieciešamos pamatpakalpojumus, tas ir ļoti ērti. Aicinu jaunus speciālistus braukt, palīdzēt mums. Svarīgi ir palīdzēt ikvienam, es nevaru atteikt tam, kuram ir problēmas, klepus vai temperatūra...

Arī fizioterapijas kabinetā var satikt vēl vienu jaunu speciālisti – Karīnu Jadčenko, kura te strādā tikai kā otro gadu. Karīna ir pierādījums tam, ka speciālisti no pilsētām sāk atgriezties uz dzimto novadu. Karīna stāsta, ka medicīna viņu ir sasistījusi jau kopš skolas laikiem, kad vēl mācījusies Ilūkstē. Profesiju apguva Daugavpilī, bet vēlāk 10 gadus strādāja Rīgā. Fizioterapetite uzsver: Te ir ļoti patīkama darba vide, piemēram, Rīgā vienā zālē darbojas vairāki cilvēki, bet te ir iespēja ar katru pacientu strādāt individuāli, un tas cilvēkiem ļoti patīk! Atgriežoties Ilūkstē Karīnai savas profesionālās iemaņas ir iespēja arī paplašināt Sporta centra baseinā, vadot ūdens aerobikas nodarbības. Nodarbības tiek vadītas vienreiz nedēļā, bet pieprasījums aug.

Ilūkstes poliklīnikā tiek nodrošināti rehabilitācijas un fizikālās medicīnas pakalpojumi. Modernizēts rentgenkabinets un mammogrāfijas kabinets. Ilūkstes poliklīnikā tika saglabāta laboratorija, kura tagad tiek gatavota uz akreditāciju. Poliklīnikā ir arī procedūru kabinets un dienas stacionārs, ultrasonogrāfijas kabinets, estētiskās medicīnas kabinets – sniedz limfometrāžas pakalpojumu, kā arī ķirurģijas kabinets. Pārējie speciālisti pieņem privātpraksēs.

Kā uzsver Zane Buceniece-Zīberga, pirmās nepieciešamības pakalpojumi tiek nodrošināti tepat uz vietas - Ilūkstes poliklīnikā. Pēdējos piecus gadus, piesaistot projektus, uzlabota veselības aprūpes infrastruktūra gan Ilūkstē, gan feldšerpunktos – Eglainē, Bebrenē. Piesaistot ES fondus labiekārtoti kabineti, iegādātas modernas medicīniskās iekārtas. Sniegtos pakalpojumus izmanto ne tikai mūsu novada iedzīvotāji, uz šejieni brauc arī pacienti no Kaldabruņas, Rubeņiem, Aknīstes, Jēkabpils, kuri pierakstās pie ģimenes ārstiem, līdz ar to arī izmanto pārējos Ilūkstes poliklīnikas pakalpojumus. Jautājot par nakotnes iecerēm, Zane teic, ka ir jāturpina iesāktais – jāīsteno jauni projekti, jāturpina piesaistīt jaunus speciālistus.