Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

23.09 Amatierteātru saiets “Spēlēsim kopā”

23. septembrī Augšdaugavas novada Daugavas kreisajā krastā saspēlēsimies amatierteātru saietā “Spēlējam kopā”.

 

Kas spēlēs? Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” teātra trupa “Trešais variants”, Dvietes amatierteātris “Nebēdnieki”, Bauskas novada Codes pagasta amatierteātris “Spēlētprieks”, Nīcgales pagasta amatierteātris “Kvēlošās sirdis”, Dubnas pagasta amatierteātris “Mulda”, Līksnas pagasta amatierteātris “Maskas”.

 

Kur spēlēs? Spēlēsim SUBATĒ, BEBRENĒ, PILSKALNĒ, DVIETĒ. Vakarā visi satiksimies ILŪKSTĒ, kur spēlēs ciemiņi: aktieris JĒKABS REINIS un RĒZEKNES TAUTAS TEĀTRIS.

 

 

SPĒLĒJAM KOPĀ .

SPĒLĒJAM KOPĀ !

SPĒLĒJAM KOPĀ ?

 

Subatē, Smilšu un Skolas ielas krustcelēs
13.00 Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” teātra trupa “Trešais variants”, I.Ziedonis “Epifānijas”.

 

Subates Kultūras namā
14.00 Dvietes pagasta Kultūras nama amatierteāris “Nebēdnieki”, V.Fjodorova “Vasarsvētku jampadracis”.

 

Bebrenes Kultūras namā
13.00 Bauskas novada Codes pagasta amatierteātris “Spēlētprieks”, R.Blaumanis “No saldenās pudeles”.

 

Pilskalnes pagasta Doļnajas ciema Kultūras namā
15.00 Nīcgales pagasta Tautas nama amatierteātris “Kvēlošās sirdis”, B.Jukņeviča “Kandža”.
15.45 Dubnas pagasta Višķu Kultūras centra amatierteātris “Mulda”, B.Jukņeviča “Baumas”.

 

Dvietes Kultūras namā
14.30 Līksnas pagasta Kultūras nama amatierteātris “Maskas”, E.Hafere “Godsymta lopsu medeibys”.

 

Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā
17.00 Jēkaba Reiņa monoizrāde “Saruna ar skatītājiem”
19.00 Rēzeknes tautas teātris “Sibīrijas haiku” grafisks stāsts
21.00 Diskotēka kopā ar DJ Jāni

Skip to content