Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola

Skola dibināta 1962. gadā kā Daugavpils rajona Mūzikas skola pēc Ilūkstes izpildkomitejas priekšsēdētāja Vladimira Kaušeļa iniciatīvas un Daugavpils rajona Kultūras nodaļas vadītājas Sūnas atbalsta, mācības notika Raiņa ielā 5, otrajā stāvā. Ilūkstes Romas katoļu Klostera telpās mūzikas skola mācību procesu iesāka 1974. gadā un 1993. gadā pārcēlās uz pašreizējo atrašanās vietu Jēkabpils ielā 5. Kā Ilūkstes novada domes mācību iestāde darbību uzsāka 1997. gada 1. februārī, kad no Daugavpils rajona padomes skola nonāca Ilūkstes pilsētas domes pārvaldījumā.

No skolas dibināšanas gada līdz 1966. gadam skolu vadīja: direktors Eduards Draško (no 1962.g.-1966.g.), turpmāk ilgus gadus, strādājot līdz 2000. gadam, skolai veltījis direktors Dzintars Ķīsis (no 1966.-2000.g.),viņa lomu tūkstošgadē pārņēma direktors Edvīns Megnis (no 2000.g. – 2014.g.), no 2014. gada 1. septembra skolas direktore ir Ilona Linarte-Ruža. 2017. gada decembrī skola svinēja savu 55. gadu jubileju.

Izglītības programmas

 • Taustiņinstrumentu spēle:
  Klavierspēle –  20V 212 01 1  (8 gadi)
  Akordeona spēle – 20V 212 01 1  (6gadi)
 • Stīgu instrumentu spēle:
  Vijoles spēle – 20V 212 02 1  (8gadi)
 • Pūšamo instrumentu spēle:
  Trompetes spēle – 20V 212 03 1  (6gadi)
  Saksofona spēle – 20V 212 03 1  (6gadi)
  Flautas spēle – 20V 212 03 1  (6gadi)
 • Vokālā mūzika:
  Kora klase – 20V 212 06 1  (8gadi)
 • Sitaminstrumentu spēle – 20V 212 04 1  (6gadi)
 • Vizuāli plastiskā māksla – 20V 211 00 1  (6gadi)
 • Interešu izglītība – Popgrupa Mix, mūzikas studija “Mazās notiņas”

Skolas mērķi​

 • Dot iespēju audzēkņiem augsti profesionālu pedagogu vadībā apgūt augstvērtīgu profesionālās ievirzes pamatizglītību mūzikā un mākslā.
 • Veidot izglītojošu vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.
 • Attīstīt izglītojamā muzikālās un radošās prasmes.
 • Nodrošināt izglītojamam iespēju sagatavoties profesionālās vidējās un augstākās izglītības ieguvei.
 • Nostiprināt sadarbību starp reģionālajām, Latvijas un ārvalstu mūzikas un mākslas skolām.

Skolas organizētie pasākumi​

 • Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss “Skani, tēvu zeme!”
 • Koncerti Ilūkstē un kaimiņu pagastu kultūras iestādēs
 • Ziemassvētku labdarības koncerti
 • Mākslas dienu izstādes, tematiskās izstādes, plenēri
 • Dažādi pasākumi skolā.

Kontaktinformācija

Jēkabpils iela 5, Ilūkste,
Augšdaugavas novads, LV-5447

Darba laiki

 • pirmdien
  09:00 - 19:00
 • otrdien
  09:00 - 19:00
 • trešdien
  09:00 - 19:00
 • ceturtdien
  09:00 - 19:00
 • piektdien
  09:00 - 19:00
 • sestdien
  aizvērts
 • svētdien
  aizvērts
Skip to content