Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Ilūkstes bērnu bibliotēka

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka tika atvērta 1954. gada 15. jūlijā ar nosaukumu – Ilūkstes rajona bērnu bibliotēka. 60 pastāvēšanas gados bibliotēkai ir bijuši dažādi statusi: no 1963. līdz 1976. gadam – Daugavpils rajona bērnu bibliotēka, no 1977. līdz 1982. gadam – Daugavpils rajona centrālā bērnu bibliotēka, no 1982. līdz 1994. gadam – Daugavpils rajona centrālās bibliotēkas rajona bērnu filiāle, no 1994. gada – Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka.

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka ir Ilūkstes pilsētas centrālās bibliotēkas struktūrvienība, kas nodrošina bērnu, pusaudžu un jauniešu informācijas, kultūras, izglītības un izklaides vajadzības. Bibliotēka sniedz pakalpojumus novada 1.-9. klašu skolēniem, veic pirmsskolas vecuma bērnu iesaistīšanu bibliotēkā, sniedz pakalpojumus skolu pedagogiem un bērnu vecākiem. Bibliotēkas pakalpojumus izmanto arī vidusskolēni, augstskolu studenti un citas lasītāju grupas.

Bibliotēku likums paredz, ka pašvaldību finansēto bibliotēku pamatpakalpojumi lietotājiem ir pieejami bez maksas.

Līvānu un Ilūkstes bibliotēku kopkatalogā var meklēt grāmatu un citu iespieddarbu aprakstus, kas atrodas Ilūkstes novada bibliotēku krājumos. Bibliotēkā no 2014. gada sākta grāmatu elektroniskā pasūtīšana, rezervēšana un pagarināšana internetā. Grāmatu elektroniskā rezervēšana (pamācība)

No 2019. gada 6. janvāra Kultūras informācijas sistēmu centrs un SIA „Tieto Latvija” sadarbībā ar apgādu „Zvaigzne ABC” pašvaldību publisko bibliotēku lasītājiem visā Latvijā piedāvā jaunu pakalpojumu, nodrošinot iespēju bez maksas lasīt latviešu autoru e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.

Pakalpojums 3td e-GRĀMATU bibliotēka   ir pieejams tikai reģistrētiem bibliotēku lasītājiem.

Abonements 1. – 9. klašu skolēniem:

 • Literatūra bērniem un jauniešiem
 • Lasītāju reģistrācija un grāmatu izsniegšana uz mājām (grāmatas tiek izsniegtas lietošanai uz 1 mēnesi)
 • DVD ierakstu izsniegšana uz mājām (DVD ieraksti tiek izsniegti lietošanai uz 1 nedēļu)
 • Starpbibliotēku abonements (SBA)
 • Tematiskās izstādes, informācija par jaunāko literatūru

Lasītavā pieejami:

 • Periodiskie izdevumi bērniem, jauniešiem, skolotājiem un vecākiem (žurnāli un laikraksti tiek izsniegti lietošanai uz 1 nedēļu)
 • Vispārējo uzziņu izdevumu fonds: enciklopēdijas, vārdnīcas, pieprasītākā nozaru literatūra
 • Uzziņu sniegšana
 • Tematiskās izstādes, bibliotekārās stundas, konkursi, radošās nodarbības lasīšanas veicināšanai
 • Novadpētniecības mapes
 • Datu bāzes, elektroniskais katalogs
 • Audiovizuālie materiāli (CD)
 • Datoru un bezmaksas interneta lietošana
 • Automatizēto darbavietu izmantošana (1 dators) un Wi-fi
 • Filmas portālā filmas.lv

Kontaktinformācija

Jēkabpils iela 10A, Ilūkste,
Augšdaugavas novads, LV-5447

Darba laiki

 • pirmdien
  10:00 - 17:00
 • otrdien
  10:00 - 17:00
 • trešdien
  10:00 - 17:00
 • ceturtdien
  10:00 - 17:00
 • piektdien
  10:00 - 17:00
 • sestdien
  aizvērts
 • svētdien
  aizvērts

Katra mēneša pēdējā piektdiena – Spodrības diena (lasītājus neapkalpo)

Katra mēneša trešā trešdiena – Metodiskā diena (lasītājus neapkalpo)

Skip to content