Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Aicinām iepazīties ar kultūras iestāžu pasākumu plānu augustam

Pasākumu plāns visam Augšdaugavas novadam skatāms ŠEIT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILŪKSTĒ

 

Kad? Kur? Kas notiek?
4.–10. augustā Ilūkstes pilsētas Bērnu bibliotēkā „Rudītei Kalpiņai – 55”. Rakstnieces, tulkotājas biogrāfijas un darbu izstāde
9. augustā plkst. 13.00 Ilūkstes pilsētas Bērnu bibliotēkā Izstāde, bibliotekārā stunda  „Vai mākoņus vispār var saprast?” Zviedrijas latviešu rakstniekam, dzejniekam, tulkotājam Jurim Kronbergam – 70.  Lasīsim un pārrunāsim J. Kronberga dzejoļu grāmatu „Mākoņu grāmata”.
14.–31. augustā Ilūkstes novada Centrālajā bibliotēkā Izstāde „Skotu rakstniekam, romantiķim Valteram Skotam – 250”.
17. augustā plkst. 13.00 Pie Ilūkstes Kultūras un mākslas centra Ilūkstes senioru tikšanās
20.–31. augustā Ilūkstes novada Centrālajā bibliotēkā Izstāde „Latvijā mīlētajai „recepšu mammai” Ņinai Masiļūnei – 100”
Līdz 21. augustam Ilūkstes Kultūras un mākslas centra Mazajā zālē Gleznu izstāde „Mirkļa sajūtas”
21. augustā Pie Ilūkstes Kultūras un mākslas centra Grupas „Sestā jūdze” 20 gadu jubilejas romantisko dziesmu vakars „Es iemīlēšos Tevī”
25.–31. augustā Ilūkstes pilsētas Bērnu bibliotēkā Literatūras izstāde par skolu „Skolā iet(i) man gribas!”
No 27. augusta līdz 10. septembrim Ilūkstes novada Centrālajā bibliotēkā Izstāde „Kad izgaist naivie priekšstati un sākas pieaugušo dzīve”. Amerikāņu rakstniekam Teodoram Draizeram – 150.
No 1. līdz 30. augustam Ilūkstes pilsētas Bērnu bibliotēkā Grāmatu apskats „Bērnu/Jauniešu/ Vecāku žūrija 2021”, aktivitātes turpinās. Nāc un piedalies!
No 1. līdz 30. augustam Ilūkstes novada Centrālajā bibliotēkā Izstāde „Latvieši pasaules apceļotāji” (grāmatu sērija „Vēja roze”)

 

SUBATĒ

 

Kad? Kur? Kas notiek?
17. augustā Subates Tirgus laukumā Līnijdeju kopmēģinājums-sadancis „Subates vasaras vakara deju ritmi”
27. augustā Pie Subates Kultūras nama Brīvdabas radošā darbnīca „Dabas veltes veselībai un skaistumam”
29. augustā Pie Subates kultūras nama vai tirdzniecības vietā Codes kultūras nama amatierteātra izrāde
No 1. līdz 30. augustam Subates pilsētas bibliotēkā Literārās izstādes augusta jubilāriem: „Latviešu karikatūristam J. Dresleram –125”, „Skotu rakstniekam V. Skotam – 250” un „Amerikāņu rakstniekam T. Dreizeram – 150”

 

BEBRENES PAGASTĀ

 

Kad? Kur? Kas notiek?
No 1. līdz 31. augustam Bebrenes kultūras namā Brīvo mākslinieku asociācijas Daugavpils biedrības „Latgales vienotība” biedru darbu izstāde
17. augustā plkst. 11.00 Bebrenes dzirnavās un muižas parkā Amatierstudijas „Tēma Art” gleznu izstādes atklāšana un gleznošanas plenērs
21. augustā plkst. 11.00 Bebrenes dzirnavās Radošā darbnīca „Dziju un audumu krāsošana ar meža veltēm”. (Starptautiskais sadarbības projekts „Sēņu ceļš”)
No 30. augusta līdz 13. septembrim Bebrenes pagasta bibliotēkā Literatūras un materiālu izstāde „Iesien vasaru buntītē”
No 30. augusta līdz 30. septembrim Birutas Milleres fotoizstāde „Bez pretenzijām”
31. augustā Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā „Ziedu ceļa” veidošana

 

DVIETES PAGASTĀ

 

Kad? Kur? Kas notiek?
4. augustā Dvietes pagasta bibliotēkā Izstāde „Dzejniekam Jurim Kronbergam – 70”
18. augustā Izstāde „Amerikāņu rakstniekam Teodoram Dreizeram – 150”
28. augustā Izstāde „Dzejniekam Knutam Skujeniekam – 80”
No 1. līdz 30. augustam Ērikas Keivomeģes rokdarbu un dzejas izstāde „Mana dzimta dzejā un cimdos ierakstīta”

 

EGLAINES PAGASTĀ

 

Kad? Kur? Kas notiek?
2.–16. augustā Eglaines pagasta Kultūras namā Emmas Malahovskas klaunu un kurpīšu kolekcijas izstāde „Smaids skaistumā”
16.–31. augustā Eglaines pagasta bibliotēkā Izstāde veltīta Staļinisma un nacisma upuru atceres dienai
No 20. augusta līdz 10. septembrim Izstāde „Amerikāņu rakstniekam Teodoram Dreizeram – 150”
No 1. līdz 30. augustam Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija 2021”. Bērnu iesaistīšana jaunākās literatūras vērtēšanā.

 

ŠĒDERES PAGASTĀ

 

Kad? Kur? Kas notiek?
3. augustā Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēkā Bērnu grāmatu izstāde „Pakāpies uz varavīksnes loka”
14. augustā Pie Šēderes Kultūras nama Bērnības svētki

 

Skip to content