Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Apstiprināta Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programma 2022.-2027.gadam

Augšdaugavas novada pašvaldības dome un Daugavpils dome 11.novembrī apstiprināja abu pašvaldību kopīgo attīstības programmu, kas būs spēkā līdz 2027.gadam. Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Daugavpils valstspilsētas un augšdaugavas novada ilgtspējīgajā attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam izvirzīto uzstādījumu īstenošanai.

Ar apstiprināto dokumentu var iepazīties šeit:

  • Novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.augsdaugavasnovads.lv sadaļā Attīstība/ Attīstības plānošana /Attīstības programma;
  • Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldē (Rīgas ielā 2, Daugavpilī) pašvaldības iestādes darba laikā;
  • valsts vienotā Ģeotelpiskās informācijas portālā sadaļā Teritorijas attīstības plānošana vai https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18070

 

Attīstības pārvaldes Plānošanas nodaļa

Skip to content