Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Atklāta „Kopā darīšanas vieta” Ilūkstē

***9. novembrī tika atklātas telpas ēkā Brīvības ielā 3, kas paredzētas dažādu jomu Ilūkstes novada nevalstiskajām organizācijām (NVO) un novada iedzīvotājiem, lai kopā darbotos un izglītotos (semināru, konsultāciju vajadzībām, u. c.), dibinātu jaunus kontaktus sadarbības projektiem, uzsāktu un īstenotu dažādas iniciatīvas, darbotos vienotu mērķu sasniegšanai, kā arī pasākumiem kopienas kapacitātes stiprināšanai.

***Atklāšanas pasākumā piedalījās un novēlēja radoši un veiksmīgi kopā darboties arī Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi” vadītāja Inga Krekele.

***Ilūkstes novada pašvaldība šo ieceri realizējusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētā projektā, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” Nr. 19-03-AL28-A019.2201-000008.

***Projekta kopējās izmaksas ir 55 324,49 EUR, no kuriem publiskais finansējums – 45 000,00 EUR (ELFLA), pašvaldības līdzfinansējums  – 10 324,49 EUR.

 

Ilūkstes novada pašvaldības Stratēģiskās plānošanas nodaļa

Skip to content