Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Būt Skolotājam – tā ir milzīga atbildība, aizrautība, radošums, sirdssiltums un dzīvesdziņa!

1.oktobrī Ilūkstes izglītības iestādēs viesojās Augšdaugavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs  Aizbalts, lai sveiktu pedagogus un  darbiniekus Skolotāju dienā!

Sakot lielu paldies par ieguldīto lielo  darbu, Augšdaugavas novada domes un vadības vārdā, Vitālijs Aizbalts ieradās katrā Ilūkstes pilsētas skolā, lai ar apsveikuma uzrunu, ziediem un kliņģeri sveiktu skolas vadību un skolotājus.

Ilūkstes novada Sporta skolā, sveicot direktoru Dzintaru Pabērzu un skolas pedagogus – trenerus, pauda prieku, ka: “Ilūkste vienmēr ir bijusi viena no futbola “galvaspilsētām” Latvijā. No Ilūkstes Latvijas futbola pamatsastāvā ir spēlējuši vairāki bijušie skolas audzēkņi. Futbola tradīcijas Ilūkstē ir bijušas vienmēr!” Viņš cer, ka šīs tradīcijas kļūs vēl  lielākas un stiprākas.

Tuvākajā laikā ar Augšdaugavas novada pašvaldības atbalstu, Ilūkstē tiks būvēts futbola laukums ar mākslīgo segumu.

Domnieks uzsvēra, ka “Ilūkste kļūs par Augšdaugavas novada sporta centru!”

Augšdaugavas novada dome 30. septembrī nolēma par Daugavpils novada Sporta skolas apvienošanu ar Ilūkstes novada Sporta skolu, veidojot Augšdaugavas novada Sporta skolu, kuras galvenā bāze atradīsies  Ilūkstes pilsētā.

Sarunā ar Vitāliju Aizbaltu, skolas direktors Dzintars Pabērzs ar gandarījumu atzīmēja, ka “Arī skolas vieglatlētikā un peldēšanā no audzēkņu puses, dažādās vecuma grupās, tiek sasniegti ļoti labi rezultāti sacensībās.  Ilūkstes novada Sporta skolas 15 audzēkņi  jau ir kandidāti uz Latvijas izlasēm. Latvijas peldētāju pirmajā sešiniekā atrodas 4  skolas audzēkņi.” Vitālijs Aizbalts novēlot veiksmi arī turpmāk, aicināja:  “Stiprināt tradīcijas visos sporta veidos!”

Ilūkstes Raiņa vidusskolā valdīja īpaša atmosfēra. Krāsainās rudens noskaņās skolēni bija sagatavojuši īpašu svētku koncertu saviem skolotājiem – ar dziesmām, dejām un interesantiem lasījumiem, kas iepriecināja koncerta skatītājus.

Vitālijs Aizbalts sveica Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktori Veltu Šternu un skolas pedagogus: “Skolā mācās talantīgi, apņēmīgi, čakli skolnieki, kā arī izturīgi,  pacietīgi, ar plašām zināšanām daudzos priekšmetos apveltīti skolotāji. Skolotāji – tā ir sūtība, ar izglītošanos un darba pieredzi vien nepietiek. Šodien prieks skatīties uz šiem skolniekiem. Ilūkstes Raiņa skola visos laikos vienmēr ir bijusi paraugs. Ar to man saistās daudz labu, mīļu  atmiņu. Skolas atklājējs dzejnieks  Jānis Rainis ir atstājis šeit paliekošu auru.”

  1. gada 23. janvārī izglītības ministrs Jānis Rainis, nododot skolas pārzinim jaunā nama atslēgas, lai skola tiktu turēta  dārga  un svēta,  teica: ”Kā  šis nams paceļas pāri  sīkajiem  pilsētiņas namiem, tā lai tas izstaro siltumu  un gaismu pār visu tālo apkārtni. Šeit, kur seno  sēļu  miteklis  stāvējis no aizvēsturiskiem  laikiem, kurš atkal  pašu tautas iekarots, jāiekaro zeme arī ar gara ieročiem, kurš uzdevums  piekrīt skolai …”

Vitālijs Aizbalts uzsvēra, ka “Skolotājs veido mūsu nākotnes cilvēku. Skolotājam šodien nepietiek jau ar iegūtām zināšanām, viņam aizvien ir jāpilnveidojas, ejot līdzi laikam un jābūt gatavam  sava skolnieka uzdotajam jautājumam. Jāapbruņojas ar negurstošu spēku, dziņu  doties  uz priekšu, prasmīgi iemācot skolēnus visam kas veido mūsu nākotni. Kādus pamatus skolotājs ieliks bērnos –  tādu mēs redzēsim  jauno nākotni. Māja tiek būvēta no pamatiem. Runājot par cilvēka veidošanos, tad pamati attiecināmi un  meklējami  ģimenē un skolā. Bieži vien skolotāji  pilda to, ko aizmirst vai neprot pildīt pati ģimene.”

Novada domes pārstāvis pateicās  par radošiem, tikpat izdomas bagātiem, atraktīviem skolotājiem, kas veido mācību procesu daudz interesantāku  un saistošāku skolniekam, uzsverot: “Palikt un nest  šo Ilūkstes, Sēlijas vārdu gan Latvijā, gan citur pasaulē. Tas ir brīnišķīgi, ka jūs lepojaties ar to, kas esat, par savu  vietu un kultūrvēsturisko novadu. Viena lieta, kas man sāp – ir sēļu valoda nezināšana. To dzird maz, un galvenokārt no vecākās paaudzes.”.  Vitālijs Aizbalts ierosināja skolā izveidot sēļu valodas fakultatīvo kursu, sakot: “Katra tauta sākas ar valodu. Kad beidz pastāvēt valoda, izzūd arī tauta. Ja vēlamies saglabāt Sēliju – jāapgūst ir pamatu pamats  – valoda.”

 

Vitālijs Aizbalts sveicot Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra vadītāju Vandu Rimšu un centra darbiniekus,  atzīmēja viņu darba nozīmīgumu, atbildību, kā  arī viņu privilēģiju, dot bērniem iespēju attīstīties katram savā veidā: “Jūs  palīdzat virzīties bērnam radošuma, atraktivitātes pasaulē.  Neatkarīgi no tā vai bērns kļūs vai nekļūs par radošu personību. Galvenais jūsu uzdevums, ko ļoti labi protat  – ir atraisīt bērnos to vēlmi, parādīt un pierādīt, ka viņiem ir savs īpašs talants, iedrošinot viņus. Vēlāk, viņiem pieaugot,  pašiem būs sapratne un izvēle, kur virzīties tālāk dzīvē. Mums, Augšdaugavas novada pašvaldībai kopā ar jums jārod tās iespējas, lai bērnam skolā būtu izvēles iespējas.” Domnieks pateicās klātesošajiem par visu, ko  centrs veic ikdienā bērnu labā. “Lai bērnu smaidi un labās domas jums dod gandarīju par padarīto!”

 

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola pārsteidz ar telpās valdošo īpašo muzikālo akcentu. Skolas   direktore Ilona Linarte – Ruža  atklāj, ka  vēlētos, lai tuvākā nākotnē šeit  tiktu  veidots liels kultūras izglītojošs centrs.

Vitālijs Aizbalts, sveicot skolas direktori un pedagogus uzsvēra, ka: “Skolotāji – mākslinieki  ir jo īpaši izredzēti. Ne katram Dievs ir pieskāries un devis īpašu  talantu. Jums ir dots liels gods un  pienākums ar savu talantu un zināšanām dalīties ar bērniem, dodot viņiem iespēju iepazīt, mācīties mūziku, mākslu, lai turpmākajā dzīvē nestu to sev līdz tālākos ceļos. Galvenais, lai bērns būtu nodarbināts, pilnveidotos. Bērnam ir jādarbojas – vai tas būtu sports, māksla, mūzika, vai kāds cits virziens. Bērnam skolā ir jājūtas labi, un daudz kas ir atkarīgs no pedagoga.” Novada pašvaldības pārstāvis novēlēja skolas pedagogiem –  izturību, daudz radošu ideju un talantīgu bērnu!

Skolas direktore Ilona Linarte – Ruža sarunā ar Vitāliju  Aizbaltu izteica savu nākotnes  skatījumu: “Paplašinot šeit mākslas un mūzikas vides telpu,  mēs varētu vairāk izaudzināt  kultūras cilvēkus. Un tādus cilvēkus šeit var attīstīt.”

 

Augšdaugavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Aizbalts sveic visus Augšdaugavas novada izglītības iestāžu darbiniekus Skolotāju dienā, vēlot stipru veselību un izturību!

 

Augšdaugavas novada pašvaldības

Ilūkstes pilsētas  administrācijas

sabiedrisko attiecību speciāliste

Aija Piļka

Skip to content