Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

DEJAS SĒDUS – NODARBĪBAS SENIORIEM, CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI UN LĪDZCILVĒKIEM

No šī gada 28. septembra projekta  SAM 9.2.4.2. “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novada Ilūkstes apkārtnē” ietvaros senioriem, cilvēkiem  ar invaliditāti un viņu līdzcilvēkiem būs dota vēl viena iespēja apmeklēt  dejas sēdus nodarbības stiprinot saskarsmes prasmes, veicinot fizisko aktivitāti un stiprināt ķermeņa funkcionālās spējas, lai arī mājās, apgūdami pamatus, spētu pastāvīgi veltīt laiku vienkāršām, bet veselībai nozīmīgām aktivitātēm.

 

Dejas sēdus nodarbības notiks Ilūkstes aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem ”Fēnikss”, Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē, Pansijā “Mūsmājas “Dižkoks””, Dvietē, Dvietes pagastā, Bebrenes pagasta kultūras namā, Bebrene, Bebrenes pagastā, Šēderes pagasta kultūras namā, Šēdere, Šēderes pagastā, Subates kultūras namā, Tirgus laukums 19, Subatē, Augšdaugavas novadā.

 

Projekta mērķis: Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Augšdaugavas novada Ilūkstes apkārtnes iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mēroga pasākumus.

 

Mērķa grupa: Augšdaugavas novada Ilūkstes apkārtnes iedzīvotāji, īpaši bērni, trūcīgās un maznodrošinātās personas, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kuri vecāki par 54 gadiem un iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku teritorijā.

 

Īstenošanas laiks: 03.07.2017.- 30.11.2023.

Kopējās projekta izmaksas: 156 064,00 EUR  (ESF – 85%,  Valsts budžeta finansējums  – 15 %)

 

Augšdaugavas novada Centrālās administrācijas
Attīstības nodaļas projektu vadītāja
Elita Kaļiņina

Skip to content