Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Digitālā nedēļa 2024

No 13. līdz 18. maijam Ilūkstes pilsētas centrālā  bibliotēka  un tās struktūrvienības aicina ikvienu piedalīties ikgadējā informatīvi izglītojošā kampaņā “Digitālā nedēļa 2024”, kas sniegs iespēju iedzīvotājiem apgūt un attīstīt jaunas digitālās prasmes. Digitālā nedēļa Latvijā tiek organizēta ALL Digital Weeks 2024 ietvaros un šogad Latvijā notiks jau 15. reizi!

 

Bibliotēka Datums , laiks Pasākums Atbildīgais
Ilūkstes pilsētas centrālā bibliotēka 14.05

no plkst. 13.00

e-pakalpojumi portālā latvija.lv

/ individuālās konsultācijas/

G.Rošāne

O.Šaršūne

t. 65462435

t. 28603144

15.05.

no plkst. 13.00

3td E-grāmatu bibliotēka

/ individuālās konsultācijas/

G.Rošāne

O.Šaršūne

t. 65462435

t. 28603144

16.05.

no plkst. 13.00

Iepazīsti bibliotēkas datubāzes  /individuālās konsultācijas/ G.Rošāne

O.Šaršūne

t. 65462435

t. 28603144

17.05

no plkst. 13.00

Jaunais kopkatalogs /individuālās konsultācijas/ G.Rošāne

O.Šaršūne

t. 65462435

t. 28603144

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka 13., 15., 16. un 17.05

Bibliotēkas darba laikā

“Esi drošs un informēts” – atvērto durvju dienas e-prasmju apguvei. Konsultācijas visiem bibliotēkas lietotājiem. S. Azarstarpe (t:28350653)
Subates pilsētas bibliotēka 14.-18.05

no plkst. 11.00-17.00

Konsultācijas “Drošības noteikumi internetbankā un viltotu bankas vietņu atpazīšana A.Šapala

t. 26496260

Bebrenes pagasta bibliotēka 14.05.

Bibliotēkas darba laikā

Digitālās prasmes un mākslīgais intelekts I. Driksne

L. Pauļuka

t.28617064

16.05.

Bibliotēkas darba laikā

Digitālie pakalpojumi un prasmes iedzīvotājiem I.Driksne

t.28617064

17.05.

Bibliotēkas darba laikā

 

Testi ar mākslīgo intelektu I.Driksne

t.28617064

Dvietes pagasta bibliotēka 15. 05.

13.00-15.00

“Digitālā nedēļa 2024” ietvaros individuālas konsultācijas digitālo prasmju un drošības internetā apgūšanai. V.Marcinkeviča

t. 26409549

16. 05.

13.00-15.00

Valsts un pašvaldības e-pakalpojumi V.Marcinkeviča

t. 26409549

17. 05.

13.00-15.00

3td E-grāmatu bibliotēka V.Marcinkeviča

t. 26409549

18. 05.

13.00-15.00

Uzziņas – letonika.lv, periodika.lv V.Marcinkeviča

t. 26409549

Eglaines  pagasta bibliotēka 13.05.-17.05.

No plkst. 9.00.-10.00.

Digitālās prasmes nodarbinātībai, uzņēmējdarbībai un inovācijām O.Hohlova

tālr.26529290

13.05.-17.05.

No plkst. 9.00.-10.00

Kiberdrošība un drošāks internets O.Hohlova

tālr.26529290

Pilskalnes  pagasta bibliotēka 14.05.

Plkst. 14.00-16.00

 “Digitālā nedēļa 2024” ietvaros individuālas konsultācijas digitālās pratības pilnveidei. Tēmas: 3td E-grāmatu bibliotēka, valsts un pašvaldības e-pakalpojumi, e-paraksts. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni: 27860235 Zita Timšāne

t.27860235

14.05-18.05.

Bibliotēkas darba laikā

Individuālās konsultācijas datora, viedtālruņa lietošanas un interneta izmantošanas jautājumos. Zita Timšāne

t.27860235

Šēderes  pagasta bibliotēka 14.05.- 18.05.
plkst.10 00
– 13 00
Digitālās drošības dienas: “ Gudra un droša iepirkšanās internetveikalos”– individuālās konsultācijas R.Šeršņova

t. 27857901

16.05.
plkst. 11 00
E-prasmes ikvienam:  Kā atgūt nodokļu pārmaksu R.Šeršņova

t. 27857901

Šēderes  pagasta Pašulienes bibliotēka  14.05.

Bibliotēkas darba laikā

 Digitālā drošība izmantojot viedierīces  A.Jelinska

t.28607621

15.05.

(12.00-13.00)

e-paraksta izmantošana A.Jelinska

t.28607621

16.05.

Bibliotēkas darba laikā

Internets, tā ir mūsdiena. Droša interneta diena A.Jelinska

t.28607621

17.05.

Bibliotēkas darba laikā

CV digitālā sastādīšana, Eiropass A.Jelinska

t.28607621

Skip to content