Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Februārī Pilskalnes pagastā!

Pilskalnes pagastā februārī autoceļa posmā  Doļnaja – Arāji, 2 km garumā tika attīrīts grāvis no krūmiem un kokiem.  Tika veikti dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa”  taku uzkopšanas darbi un   sagatavotas bērzu slotas,  kā arī apstrādāti lazdu kociņi, ko vēlāk izmantos “Pilskalnes Siguldiņa” dabas taku nostiprināšanai.

Skip to content