Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

JDK “Ance”

Deju kolektīvs kultūras centrā ir bijis vienmēr, tikai mainījās dejotāji un kolektīva vadītāji. No 1984. līdz 2023. gadam to vadīja Anita Meikšāne. No 2023. gada oktobra to vada Aina Ozoliņa. 2000. gadā kolektīvs svinēja vārda došanas svinības un ieguva ,,ANCES” vārdu. Ilgus gadus deju kolektīvs ir bijis labākais kolektīvs rajonā, tagad ir viens no labākajiem kolektīviem Augšdaugavas novadā. Savā pastāvēšanas laikā kolektīvs piedalījies visos Deju svētkos. Kolektīvam ,,Ance” ir sava himna un tradīcijas. ,,Ance” aktīvi piedalās pašmāju rīkotajos sadančos “Raibie deju raksti”, “Deju raksti dūraiņos”, “Ziemas prieki”, “Ceļā uz Dziesmu un Deju svētkiem”,  ieražu pasākumos, Melnā kalna svētkos Pilskalnes pagastā, kā arī Daugavpils apriņķa deju kolektīvu sadancī Vabolē, Sventē. Kolektīvs uzstājās arī novada kultūras namos. Kopā ar citiem deju kolektīviem kopš 2013. gada piedalījās visos “Sēlija Rotā” svētkos, kā arī Ilūkstes pilsētas svētkos. „Ances” dejotāji ir jautri, dzīvespriecīgi un nebēdnīgi, patīk kustība. Viņi ir apzinīgi un čakli dejotāji, apveltīti ar veselīgu humoru, ir draudzīgi pret saviem partneriem. Pašlaik kolektīvā dejo 16 dejotāji.

2023. gadā Jauniešu deju kolektīvs “Ance” piedalījās:

  • Sadancī “Ziemas prieki”, Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā 18.martā.
  • Deju kolektīvu skatē 26.03.2023, saņemot diplomu par iegūto I pakāpi.
  • Sadancī ”Ceļā uz dziesmu svētkiem”, Ilūkstē 03.06.2023.
  • Jāņu pasākumā Ilūkstē 24.06.2022.
  • Vispārējos Latviešu Dziesmu un deju svētkos  02.07.- 09.07.2023.

Kontaktinformācija

Skip to content