Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Teātris “Tādi esam”

Amatierteātra pirmsākumi Ilūkstē ir meklējami jau 19. gadsimta sākumā. Ir droši zināms, ka no 1954. līdz 1962. gadam teātris darbojās režisores Veinbergas vadībā. No 1964. gada to vadīja Aleksandrs Belovs, no 1990. gada – Miervaldis Brodovs. Ilgus gadus, no 1995. līdz 2016. gadam, to vadīja Jānis Čamāns. Kopš 2015. gada teātra vadību ir uzņēmusies Indra Madarniece.

Katru gadu Vasarsvētkos kolektīvs iepriecina Ilūkstes pilsētas iedzīvotājus ar kādu pirmizrādi. Sevišķi iecienītas vienmēr ir bijušas Rūdolfa Blaumaņa, Ādolfa Alunāna un Jāņa Jaunsudrabiņa komēdijas, pēdējos gados skatītāji iemīlējuši Andra Niedzviedža humoristiskās lugas. Teātris ar savām izrādēm ir piedalījies dažādos Latvijas novadu pasākumos gan Sēlijā, gan Vidzemē, gan Latgalē. Izrādes ir spēlētas Ērberģē, Zalvē, Krustpilī, Turkos, Rugājos, Bērzpilī, Lazdukalnā, Sakstakalnā, kā arī Šēderē, Subatē, Kalupē, Dvietē un citur.  Ar Ādolfa Alunāna komēdiju „Pašu audzināts” un Valda Rihtera komēdiju „Nebēdnieki” amatierteātris ir piedalījies Latvijas amatierteātru skatēs.

Ir spēlēts daudz un vienmēr no sirds. Visus aktierus vieno mīlestība uz teātri. Dažiem šī mīlestība ilgst jau vairāk kā četrdesmit gadus – no Raiņa „Pūt vējiņi” līdz Aivara Bankas „Visi radi kopā”.

Dalībnieku skaits katru gadu mainās atkarībā no iestudējamās lugas. Šobrīd teātrī darbojas 27 aktieri. 

2023.gadā amatierteātris “Tādi esam” piedalījās:

  • Teātru saspēlē “Kaimiņu būšana” Rubenes tautas namā 21.01.2023.
  • Meteņdienas pasākumā “No Meteņiem līdz pelnu dienai ” 11.02.2023.
  • Represēto piemiņas dienas pasākumā, luga “Pa miglas ceļu” 25.03.2023
  • Vasarsvētku pirmizrādē, luga “Pureņu līcī”28.05.2023.
  • Ģimeņu dienas pasākumā 13.05.2023.
  • Jāņu dienas pasākumā Ilūkstē 24.06.2026
  • Senioru dienai veltītā pasākumā 30.10.2023.
  • Ziemsvētku egles iedegšanā Ilūkstē, luga “Ziemassvētki Rūķu ciemā” 08.12.23.

Kontaktinformācija

Skip to content