Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

VPDK “Pilskalne”

Ilūkstes Kultūras un mākslas centra deju kopa “Pilskalne” 35 gadus nodrošina deju tradīciju saglabāšanu un Ilūkstes tēla popularizēšanu. Dejukolektīvs – tā ir cilvēku kopa ar dažādiem raksturiem, emociju izpausmēm un uzskatiem, tāpēc  ir būtiski, lai  kolektīvam būtu skaistas tradīcijas, kurās tas  līdzdarbotos un arī tās veidotu.  Piedalīšanās koncertos, skatēs ir ļoti vērtīga kolektīva radošai darbībai, tas stiprina un veicina tā attīstību un virza uz radošām izpausmēm. Par kolektīva izaugsmi no tā izveides līdz šim laikam rūpējās tā ilggadējā vadītāja Antonija Stalidzāne. 2007. gadā notika Pilskalnes pagasta kultūras nama reorganizācija, kā rezultātā kolektīva darbība tika pārcelta uz Ilūkstes kultūras centru. Kolektīvs savā repertuārā iekļauj un labprāt izdejo raksturdejas, kas ir temperamentīgas, un kurās kolektīvs var izpausties, rādot savu raksturu un noskaņu. Kopš tā izveides kolektīvs ir  piedalījies visos Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos Rīgā, Vislatvijas vidējās paaudzes deju kolektīvu sadančos Liepājā, Gulbenē, Bauskā u.c. Sadarbojoties ar grupu “Dvinskas muzikanti”, kolektīvs ir piedalījies lielākajā šlāgermūzikas festivālā Ventspilī. Deju kopa palīdz  uzturēt iedibinātās tradīcijas pagastā,  piedaloties Melnā kalna svētkos, pašmāju rīkotajos pasākumos un kaimiņu novadu pasākumos. No 2013. gada piedalījās  visos Sēlija Rotā svētkos. 2009. gadā 30. maijā Melnā kalna svētku ietvaros kolektīvs atzīmēja savas pastāvēšanas 20 gadu jubileju, bet 2019. gada 27. aprīlī Ilūkstes novada KC notika 30 gadu jubilejas koncerts. Deju kopa “Pilskalne” ir pārliecināta, ka dejai ir vara, kas spēj iedrošināt, apvienot un iedvesmot.

2023. gadā deju kopa “Pilskalne” piedalījās:

  • Sadancī “Ziemas prieki”, Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā 18. martā.
  • Deju kolektīvu skatē 26. martā, saņemot diplomu par iegūto augstāko pakāpi.
  • Sēlijas tūrisma gadatirgū Bebrenē 13.05.2023.
  • Sadancī ”Ceļā uz dziesmu svētkiem”, Ilūkstē 03.06.2023.
  • Līgo pasākumā Višķos 23.06.2023.
  • Vispārējos Latviešu Dziesmu un deju svētkos 02.07.- 09.07.2023.
  • Augšdaugavas novada pašvaldības konkursa “Saimnieks 2023” noslēguma pasākumā 20.10.2023.

Kontaktinformācija

Skip to content