Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

“ILŪKSTE – Augškurzemes metropole” atvēršanas svētki Ilūkstē

Vēstures grāmatas
“ILŪKSTE – Augškurzemes metropole”
atvēršanas svētki Ilūkstē

 

Katrs solis ikdienā, kas kūst mūsu vārdos, seko, pieskaras pagātnei – glezno mūsu pilsētas sajūtas, emocijas, elpu, uztur dzīvību. Mēs esam tie, kas veido, mīl mūsu pilsētu – ILŪKSTI no bezcerīgām drupām līdz baltām baznīcām.

11. jūnija pēcpusdienā Ilūkstes Kultūras un mākslas centra lielajā zālē pulcējās daudz cilvēku, lai piedalītos vēstures grāmatas “Ilūkste – Augškurzemes metropole” atvēršanas svētkos.

 

Grāmata pastāsta par īpašu, unikālu pilsētu Latvijas dienvidaustrumu daļā, Daugavas upes kreisajā krastā. Tās apkārtne ir bagāta ūdeņiem, mežiem un senajiem sēļu pilskalniem. Tie klusējot glabā pagātnes atstāto mantojumu. Šajā vietā stingri iesakņojies cilvēks – sēlis, kā mācēdams, mīlot savu zemes strēli, pauguru un ūdens straumi. Viņš neatlaidīgi cīnījies, ņemdams rokās kara cirvi, arklu, vēlējās brist pāri upei – mainīt vai pārdot dažādu mantu, materiālus vai mēroties amatu prasmē. Sēlis bija drosmīgs, greba laivu un devās līdz pat jūrai, kur sastapa lielas pilsētas.
Ikkatrs – mēs, kas mīlam šo vietu – Ilūksti, gadsimtu duna nerimst, vienmēr tā mostas ar baznīcu zvaniem, atgādinot par to, ka pilsēta dzīvo!

 

Ir atvērtas īpašas lappuses, lai ik katrs mēs lepotos ar šo Augškurzemes pērli – skaisto Ilūksti!

 

Pasākumā piedalījās grāmatas autore vēsturniece Aija Piļka un viņas darba grupa – grāmatas zinātniskais recenzents, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes docents, Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks Mārtiņš Mintaurs, novadpētniece Līvija Tamane un grafikas dizainere Madara Pastare.

 

Pasākumu atklāja Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs (2004-2021), grāmatas idejas atbalstītājs Stefans Rāzna.

 

Pilsēta – ILŪKSTE, tevī gadsimtu duna nerimst, vienmēr mosties ar baznīcu zvaniem, atgādinot par to, ka tu dzīvo!

 

Apsveikuma runas teica Latvijas Valsts prezidenta padomnieks Jānis Pleps, grāmatas “Ilūkste – Augškurzemes metropole” zinātniskais recenzents Mārtiņš Mintaurs, Augšdaugavas novada pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne, Ilūkstes pilsētas administrācijas vadītāja Ieva Strode un citi svētku viesi.

 

Grāmatas autore prezentēja īsu grāmatas saturu, ieskicējot būtiskākos pieturas punktus veiktajā divu gadu pētījumā. Līvija Tamane un Madara Pastare pastāstīja par saviem iespaidiem grāmatas tapšanas procesā. Autore atbildēja uz klātesošo uzdotajiem jautājumiem.

 

Pasākumā tika lasīta Ilūkstes dzejnieču Dzintras Margrietas Krievānes un Laimas Buķes dzeja Ilūkstei, Sēlijai un Latvijai.

 

Pasākuma viesus priecēja pianista Eduarda Zariņa izpildītās pasaules mūzikas šedevru improvizācijas, kā arī jauno mākslinieku mākslas plenēros gleznotie Ilūkstes pilsētas skati, kas mākslinieces Ilonas Linartes – Ružas vadībā bija izstādīti Ilūkstes Kultūras un mākslas centra mazajā zālē.

 

Ikviens cilvēks, viņa doma, darbs, dažāda veida izpausmes ir daļa no pilsētas. Viņš ir tas, kas bagātina, pilnveido, krāšņo, dodot pilsētai mirdzēt caur gadiem un gadsimtiem. Cilvēka pieskāriens pilsētai ir unikāls un neatkārtojams. Lai tā nekad netiktu aizmirsta un būtu nepārtrauktā plaukumā un ziedēšanā – ir jāļauj Pilsētai pastāvēt caur Cilvēka Garu un Dvēseli.

 

Autore no sirds pateicas visiem grāmatas izdošanas atbalstītājiem, visiem cilvēkiem, kas uzticēja fotogrāfijas, atmiņas, lai lasītājiem grāmata būtu vizuāli, estētiski un saturiski baudāma, kā arī visiem cilvēkiem, kas radīja šos skaistos svētkus mums visiem!

 

Patiesā cieņā,
vēsturniece Aija Piļka

Skip to content