Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Ilūkste pievienojas projektam „Darbīgās kopienas” Latgales reģionā

 

***Izglītības iniciatīvu centrs (IIC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā no 2020. gada marta īsteno projektu „Darbīgās kopienas” Latgales reģionā, kura mērķis ir attīstīt izglītības iestāžu un vietējās sabiedrības sadarbības prasmes un veicināt iesaistīšanās iespējas darbīgu vietējo kopienu izveidei un sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai. Projekta laikā paredzētas apmācības un dažādi pasākumi. Ir izveidoti kopienu resursu centri Daugavpilī, Rēzeknē, Preiļos un Aglonā. Projekta aktivitātes paredzēts turpināt līdz 2021. gada pavasarim, piesaistot arī Vārkavas, Zilupes un Ilūkstes novadu.

***Novembra sākumā Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš” saņēma uzaicinājumu piebiedroties šai lieliskajai iniciatīvai un izveidot vietējās kopienas resursu centru. Apsverot šo iespēju, radās doma atjaunot un labiekārtot iestādes teritorijā esošo skatuvīti ar pieguļošo teritoriju, kura laika gaitā bija nolietojusies un atradās nepievilcīgā estētiskā stāvoklī. Skatuvīte būtu laba kopā sanākšanas, saturīga brīvā laika pavadīšanas un svētku svinēšanas vieta svaigā gaisā gan iestādes audzēkņiem ar ģimenēm, gan citu vietējo kopienu pārstāvjiem. Šī doma guva atsaucību no projekta iniciatoriem, un tika uzsākta darbu plānošana un veikti izmaksu aprēķini, kā arī aktivitāšu īstenošana.

***Turpmāk vēl plānots  par projekta līdzekļiem apzaļumot teritoriju ap skatuvīti, uzstādīt soliņus skatītājiem, izgatavot āra dekorācijas no finiera un auduma, bet pavasarī iestādīt un izaudzēt ziedus noformējumam. Drīzumā par projekta piešķirtajiem līdzekļiem tiks iegādātas izgaismošanas un apskaņošanas ierīces.

***Latvijā īstenotajā izglītības reformā viens no principiem ir veicināt partnerattiecības ar ģimenēm un nodrošināt vietējās kopienas locekļiem dažādas iespējas sekmēt bērnu mācīšanos, attīstību un emocionālo labklājību. Iniciatīvas īstenošanas laikā līdz 2021. gada februārim projekta īstenotāji paredzējuši rīkot seminārus, apmācības vietējās kopienas pārstāvjiem un pedagogiem. Tiks izstrādātas arī jaunajai kompetenču pieejai atbilstošas jaunas pedagogu tālākizglītības programmas un dažādi atbalsta materiāli. Šajā sakarībā Ilūkstes PII „Zvaniņš” pedagogiem 17. un 21. decembrī tiek piedāvāta iespēja piedalīties tiešsaistes nodarbībā, meistarklasē „Neirografika”, ko vadīs speciāliste Elīna Dutkeviča.

 

 Ilūkstes PII „Zvaniņš” vadītāja

Inga Zviedrāne

Skip to content