Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Ilūkstes novada bibliotēku lietotājiem!

No 12 .janvāra novada bibliotēkas būs atvērtas grāmatu izsniegšanai, bet  lasītavu apmeklējumiem tās arī turpmāk būs slēgtas

 • Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam (prasība neattiecas uz bērniem līdz 7 gadu vecumam un cilvēkiem, kuri acīmredzamu funkcionālu traucējumu dēļ maskas nevar lietot) obligāti jāvalkā sejas maska vai sejas vairogs. Ienākot bibliotēkā, ir jādezinficē rokas.
 • Bibliotēkas apmeklējuma laikā jāievēro 2 metru distance, vienam apmeklētājam tiek paredzēti vismaz 10 m2.
 • Bibliotēkās var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienā mājsaimniecībā dzīvojošos.
 • Bibliotēkas apmeklētāji bibliotēkas telpās drīkst uzturēties ne ilgāk par 30 minūtēm.
 • Bibliotēkas turpina grāmatu, žurnālu un citu izdevumu izsniegšanu uz mājām. Visi no lasītājiem saņemtie izdevumi tiek ievietoti “karantīnā” uz 72 stundām.
 • Bibliotēkas apmeklētājiem nav pieejami datori publiskai lietošanai.
 • Bibliotēkās nenotiek klātienes pasākumi, lietotāju apmācības un citas aktivitātes.
 • Bērnu bibliotēka un pagastu bibliotēku bērnu  nodaļas  būs pieejamas tikai grāmatu saņemšanai un izsniegšanai , datori un bērnu izklaides stūrītis izklaidei nebūs pieejami.
 • Bibliotēkas telpās aizliegts atrasties personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums).
 • Bibliotēkas apmeklētāji tiek aicināti izmantot pakalpojumus attālināti
 • Aicinām sekot līdzi jaunumiem Ilūkstes novada mājas lapā ilukste.lv
 • Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, bibliotēkas apmeklētāju apkalpošanas kārtība var tikt grozīta.
Skip to content