Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Ilūkstes PII “Zvaniņš” izlaidums

Ik pavasari, kad pāri zaļajam mauriņam lidinās taurenīši, tāds savāds tauriņu spārniņu vieglums pārņem arī Ilūkstes PII “Zvaniņš” sagatavošanas grupas bērnus, jo viņi saka: “Paliec sveiks, bērnudārzs!”Maija pēdējā nedēļā un jūnija sākumā svinējām piecus izlaidumus.  52 meitenes un zēni no Ilūkstes bērnudārza un Bebrenes, Subates filiālēm saņēma savu pirmo izglītības dokumentu kā apliecinājumu gatavībai stāties pretī skolas mācību izaicinājumam. Bērnu actiņās mirdzēja prieks un lepnums par to, ka viņi jau pavisam drīz pārkāps skolas slieksni, vērs durvis zinību valstībā un satiks jaunus draugus. Bērni ar dzejoļiem un muzikāliem priekšnesumiem pateicās iestādes darbiniekiem, vecākiem par mīlestību un gādību. Īpaša šī diena bija skolotājām Valentīnai Petrovskai, Litai Paluhai, Vitai Pokšānei, Dacei Krievānei, Larisai Sverževskai, Helēnai Skrimblei, Regīnai Medisai un Natālijai Kolosovai, kuras rūpējās par bērnu sagatavošanu skolai.  Iestādes vadītāja Inga Zviedrāne uzrunāja gaviļniekus, pateicās skolotājām un palīgiem par rūpēm, kuras tika ieguldītas mazo bērnu izaugsmē, kā arī vecākiem par atbalstu vairāku gadu garumā. Aktīvākajiem vecākiem tika sūtīti tencinājumi, bērni saņēma apliecības, vecāku sarūpētu albūmu un Ilūkstes novada pašvaldības  dāvanu, skolotājas ziedus. Pēc svinīgās daļas grupu skolotājas organizējot piknikus ,diskotēkas un citas izklaides, padarīja šo dienu skaistu, priecīgu un pārsteigumu pilnu. Tā kā šogad izlaidumi notika bez vecākiem, svētku brīži tika filmēti un fotografēti. Novēlam bērniem, lai “Zvaniņā” pavadītais laiks paliek atmiņā kā skaists bērnības piedzīvojums, lai jauka un saulaina vasara, lai 1.septembrī ir drošs solis uz skolu, labas sekmes mācībās, jauni aizraujoši piedzīvojumi! Vecākiem- lai izturība ,pacietība un mīlestība!

                                                                    Ilīkstes PII”Zvaniņš” vadītājas vietniece izglītības jomā V.Vanagele

Skip to content