Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Ilūkstes pusē ceļu būvniekiem ražens gads

Ilūkstē šogad tika atjaunotas divas ielas – Jelgavas iela 680 m garumā un Brīvības iela 400 m garumā. Atjaunots tika arī dažādi vērtētais vēsturiskais bruģis. Tas tika saglabāts ar mērķi atstāt vēstures liecību, kā arī likt vadītājiem nedaudz samazināt ātrumu pirms iebraukšanas pilsētā.

“Kādreiz visā Brīvības ielas garumā bija ieklāts bruģis. Ceļš veda uz Pristaini pie plostniekiem, kuri, izmantojot Daugavu, materiālus un produktus nogādāja Rīgā,” skaidro Ilūkstes pilsētas administrācijas Būvvaldes vadītājs.

Brīvības ielas posmu atjaunoja par 83 380,60 eiro, bet Jelgavas ielas posmu par 109 227,72 eiro.

Arī Subatē ir kļuvusi par divām sakārtotām ielām vairāk – ir atjaunoti seguma posmi Domes ielā 610 m garumā un Brīvības ielā 600 m garumā. Būvdarbu laikā tika veikta esošā seguma frēzēšana un izlīdzināšana un ieklāta jauna asfalta kārta. Tika sakārtotas ceļu nomales, izveidotas nobrauktuves. Abu ielu remontdarbu izmaksas sastāda 154 318,83 eiro.

Šogad var izteikt gandarījumu par ”Latvijas valsts ceļu” rosību, jo tie ir atjaunojuši ceļa seguma posmus trijās vietās – ceļu virzienā uz Dvieti aptuveni 5 km garumā, ceļu no Eglaines līdz Subates robežpunktam ar Lietuvu vairāk nekā 10 km garumā, kā arī turpinājās darbs pie reģionālās nozīmes valsts ceļa P72 (Bebrene – Rubeņi), kur ir veikta dubultā virsmas apstrāde grants segumam, būtiski uzlabojot vietējo iedzīvotāju ikdienu.

Tika noslēgti arī vairāki grants ceļu atjaunošanas projekti, kas tika uzsākti vēl 2020. gadā. Viens no objektiem atrodas Ilūkstes senču pilskalna teritorijā, kas savieno Pilskalnes ciematu ar Ilūksti, kā arī nodrošina piekļuvi uzņēmējiem. Šeit darbi paveikti jau agrā pavasarī. Tika veikti grants seguma atjaunošanas darbi arī Šēderes pagasta Šarlote – Šēdere ceļa posmā, kā arī Eglaines pagastā. Pašvaldības ceļu “Senči-Ilūkste” un “Saulītes-Ozoldārzi” seguma atjaunošana” izmaksāja 62 626,45 eiro.

 

Skip to content