Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Ilūkstes Raiņa vidusskolā norisinās materiāltehniskās bāzes pilnveidošanas projekts

***Ilūkstes novada pašvaldība 10. maijā Izglītības un zinātnes ministrijā iesniedza investīciju projekta „Ilūkstes Raiņa vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana” pieteikumu. Projekta mērķis ir materiāltehniskās bāzes pilnveidošana Ilūkstes Raiņa vidusskolā atbilstīgi īstenojamajām izglītības programmām, nodrošinot mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības pakalpojumu sniegšanu.

***Pieteikums ir izvērtēts un atbalstīts, un drīzumā Elektronisko iepirkumu sistēmā Ilūkstes Raiņa vidusskolai un tās filiālēm tiks iegādāta jauna datortehnika: portatīvie un stacionārie datori, planšetdatori, video demonstrēšanas tehnika, televizori, mikroskopi, tāfeles ar iebūvētu interaktīvo displeju, daudzfunkciju printeri, mūzikas centri, mikrofoni, aktīvās skandas, virpa kokam ar kopētāju u. c. Saskaņā ar atklāto konkursu līguma slēgšanas tiesības piešķirtas uzņēmumam SIA „Goodman Group”.

***Projekta kopējās izmaksas – EUR 250 540,03. Projekts īstenošanas termiņš – 2021. gada 31. decembris.

Skip to content