Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Ilūkstes Raiņa vidusskolā pasniegtas GADA BALVAS

Pēc 2 gadu pārtraukuma Ilūkstes Raiņa vidusskolas kolektīvs sanāca kopā mācību gada noslēguma pasākumā, lai atskatītos uz padarīto, priecātos par sasniegumiem un pasniegtu Gada balvas.

Vislielāko prieku un gandarījumu sagādāja Augšdaugavas novada pateicība par 1.vietu olimpiāžu kopvērtējumā un 1.vietu interešu izglītības darbā vidusskolu grupā 2021./2022.mācību gadā, kā arī balva 250.00 EUR apmērā. Balvu un Atzinības rakstus ar prēmijām skolēniem un Pateicības skolēnu ģimenēm koncertā pasniedza Augšdaugavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska. Tāpat tika pasniegti Atzinības raksti, ziedi un dāvanas skolotājiem. Skolas Atzinības rakstus par augstiem sasniegumiem mācībās, gadu beidzot, pasniedza direktora vietniece izglītības jomā Ilze Vanaģele. Kaspars Kancāns pateicās izcilākajiem jaunsargiem un pasniedza dāvanas.

Lai arī gads nebija viegls un daļa mācību notika attālināti, tomēr skolas kolektīvs – gan skolēni, gan skolotāji – strādājuši godam. ŠĪ Gada gudrākās klases titulu ieguva 11.a klase (audzinātāja Biruta Gičevska). Gada gudrinieks (ar gada vidējo balli 10) ir 9.a klases skolniece Katrina Baltmane. Balvu Gada pētnieks 12.klases izlaidumā saņems Egija Tretjuka un Gabriela Lidija Hukere, savukārt Gada personība šogad ir 12.klases skolniece un skolēnu pašpārvaldes prezidente Vita Ivanova. Gada kolektīvs – 8.,9.klašu deju kolektīvs “Ance” (vadītāja Anita Meikšāne). Par Gada audzinātāju ir kļuvusi 11.a klases audzinātāja Biruta Gičevska, par Gada kolēģi – sākumskolas skolotāja Sandra Davne un par Gada tehnisko darbinieku – skolas medmāsa Daina Alekse.

Koncertā skatītājus priecēja skolas pašdarbnieki. Paldies visiem par darbu! Novēlam saulainu un prieka pilnu vasaru mūsu skolas skolēniem un viņu ģimenēm, skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem.

 

Andželika Pabērza

Skip to content