Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Ilūkstes Raiņa vidusskolas pašpārvaldes prezidente Vita – aktīvākā jauniete novadā!

Ilūkstes Raiņa vidusskolas  12.a klases skolniece VITA IVANOVA ir ļoti aktīva jauniete ne tikai skolā, bet arī novadā. To ir pamanījusi un novērtējusi arī Augšdaugavas novada vadība. Decembra nogalē Vitai ir pasniegta pateicība par aktīvu dalību Augšdaugavas novada jaunatnes aktivitātēs un iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā.

Šogad  Vita ir Ilūkstes Raiņa vidusskolas pašpārvaldes prezidente. Savu darbību šajā amatā uzsākusi ļoti aktīvi: popularizē skolas mājas lapu irv.lv, sadarbībā jaunsargu instruktoru un valsts aizsardzības mācības skolotāju Kasparu Kancānu iestājas par aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšanu skolā. Vita jau 2 gadus darbojas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolā.

Jauniete ir aktīva dalībniece Ilūkstes katoļu draudzē, kopīgi ar draudzes locekļiem organizē dažādus pasākumus. Vita aktīvi piedalās mākslinieciskajā pašdarbībā: dzied Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra ansamblī “Ieklausies” un dejo tautas dejas Daugavpils Vienības nama deju kolektīvā “Pienupīte”. Vita katru gadu piedalās skatuves runas konkursos un iegūst godalgotas vietas

Vita ir ļoti daudzpusīga: gan sportiska, gan muzikāla – spēlē ģitāru skolas ārpusstundu pasākumos

Jauniete ir klases vecākā un  aktīva klases sabiedriskajā dzīvē, organizē pasākumus un pati tajos piedalās. Vita darbojās Ilūkstes novada Jauniešu domē un organizēja pasākumus Ilūkstes novada jauniešiem.

Skip to content