Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Izlaidums Ilūkstes PII “Zvaniņš”

24. maijā Ilūkstes PII ’’Zvaniņš’’ sagatavošanas grupu ‘’Zaķēni’’ un ‘’Rūķīši’’ 30 bērni dziedāja ‘’Paliec sveiks, bērnudārzs’’. Īpaša šī diena bija skolotājām Vitai Krauklei, Dacei Krievānei, Valentīnai Petrovskai, Litai Paluhai un skolotāju palīgiem Olgai Pormalei, Ilonai Gabrevičai, Līgai Kokinai-Dreimanei, mūzikas skolotājai Onai Lapai.

Bērnudārza izlaidums parasti ir īpašs notikums ikviena bērna ģimenē, kas paliek prātā ilgi – tas ir pamatīgu pārmaiņu laiks, kad no bērna, kuru skolotājas apčubina un apmīļo, iepazīstina ar cipariem un burtiem, mazais cilvēks pārtop skolniekā. Pārsteiguma momentus sagatavoja, bērnu un vecāku zināšanas pārbaudīja Rūķenīte (skolotāja –logopēde I.Sarbaja). Sveikt sagatavošanas grupu audzēkņus bija ieradušies vecāko grupu “Lācēns”un “Ežuks” bērni (skolotājas I.Kūliņa, L.Geceviča, M.Guoģe) un Ilūkstes BJC popgrupa ”Varavīksne ”(skolotāja O.Lapa). Bērnu vecāku pateicības vārdi par bērnu skološanu un mīļu auklēšanu tika veltīti visam iestādes kolektīvam, un dāvātie ābeļu stādi, kurus iestādījām iestādes laukumā, vienmēr atgādinās par 2024.gada “Rūķīšu” un “Zaķēnu” grupu bērniem un būs liels prieks nākamajiem mūsu bērnudārza audzēkņiem. Saviem bijušajiem grupu „Zaķēni” un  ‘’Rūķīši’’ bērniem, nākamajiem pirmklasniekiem, vēlam sapņot  krāsainus sapņus, nebaidīties no grūtībām un kļūdām, būt zinātkāriem un neatlaidīgiem! Bērnu vecākiem vēlam pacietību un sapratni, kļūt draugiem un padomdevējiem saviem bērniem!

Paldies visiem iestādes darbiniekiem par kopīgo veikumu šajā mācību gadā! Paldies vecākiem par labajiem vārdiem, atbalstu un sadarbību!

Ilūkstes PII “Zvaniņš” pirmsskolas skolotāja V.Kraukle

Skip to content