Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Jaunieti! Tev ir iespēja pieteikties Augšdaugavas novada stipendijai!

Tev:

  • būs iespēja saņemt pašvaldības stipendiju: 1. kursā – 150.00 euro , 2. un 3. kursā – 200.00 euro, 4. un augstākajos kursos 250.00 euro studiju mēnesī;
  • jābūt deklarētam Augšdaugavas novadā vai jābūt absolvētai Augšdaugavas novada pašvaldības vidusskolai;
  • jābūt valsts akreditētās augstākās izglītības programmas studentam izvirzītajās studiju specialitātēs;
  • sekmīgi jāapgūst studiju programma (vidējā aritmētiskā atzīme semestrī nav zemāka par 6 ballēm), ja esi 1. kursa students, tad vajadzīgs iepriekšējās izglītības iestādes sekmju izraksts;
  • pēc augstskolas beigšanas apņemies turpmākos 3 gadus nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā specialitātē pie uzņēmēja Augšdaugavas novadā, ar kuru esi noslēdzis vienošanos kā topošais darba ņēmējs.

2021./2022.mācību gadā atbalstāmās augstākās izglītības studiju specialitātes un studējošo skaitu, kuriem var tikt piešķirtas pašvaldības stipendijas:

  • Bakalaurs inženierzinātnēs – 2 (diviem) topošajiem speciālistiem, kuri ir vismaz 1.kursa studenti;
  • Logopēds/audiologopēds – 1 (vienam) topošajam speciālistam, kurš ir vismaz 1.kursa students;
  • Krievu valodas kā svešvalodas pedagogs (ar angļu valodu kā otro valodu) – 1 (vienam) topošajam speciālistam, kurš ir vismaz 2.kursa students;
  • Lauksaimniecības speciālists ar specializāciju lopkopībā – 1 (vienam) topošajam speciālistam, kurš ir vismaz 1.kursa students.

Tev ir iespēja saņemt Vienreizējo stipendiju 2000,00 euro apmērā, ja esi atbalstāmās augstākās izglītības studiju specialitātes pēdējā kursa students, Tava sekmju vidējā aritmētiskā atzīme par iepriekšējo studiju gadu nav zemāka par 6 ballēm, pēc augstskolas beigšanas apņemies turpmākos 3 gadus nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā specialitātē pie Augšdaugavas novada uzņēmēja.

Ja rodas jautājumi, droši sazinies ar Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Komercdarbības konsultantu Jāzepu  Krukovski, e-pasts jazeps.krukovskis@dnd.lv vai zvani m.t. 26121362

Skip to content