Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

JDK “Ance” Dziesmu un deju svētkos

Pagājušā nedēļa visā Latvijā tika aizvadīta Dziesmu un Deju svētku noskaņās. Starp daudziem tūkstošiem dejotāju, kuri ar savu dejas soli ierībināja Daugavas Stadiona tribīnes, bija arī Ilūkstes pilsētas JDK ‘’Ance’’. Lielākajai daļai ‘’Ances’’ dejotāju šie bija pirmie Dziesmu un Deju svētki, līdz ar to tika gūta pirmā un, cerams, ne pēdējā Dziesmu svētku pieredze, kas sastāvēja gan no dažbrīd nogurdinošiem mēģinājumiem, gan ne vienmēr labvēlīgiem laikapstākļiem deju laikā, gan uzslavām no vadītāju un virsvadītāju puses un, protams, arī izjustās vienotības sajūtas ar citiem dejotājiem koncertu laikā. Katrs dejotājs aizvadītās nedēļas laikā gan pārbaudīja savu izturību un izaicināja sevi kā fiziski, tā arī garīgi, gan arvien vairāk iepazina savus deju partnerus un izveidoja ciešākas attiecības cits ar citu.

Dziesmu un Deju svētki ikkatram dalībniekam un arī skatītājam atgādina latviskās vērtības, atgādina to, kas mūs katru vieno, parāda to, cik ļoti mēs esam un varam būt vienoti, nostiprina latviskuma garu un ceļ lepnumu par to, ka esam latvieši un ka, neskatoties uz mūsu šķietamo mazumu, sanākot  kopā tomēr esam lieli. Šajā trauksmainajā laikā kā vēl nekad ikkatram ir jāpārdomā, kas ir tas, ko katrs no mums aizstāv un par ko ir gatavs cīnīties. Šie svētki ‘’Ances’’ jauniešiem deva tādu iespēju, un ikkatrs dejotājs noteikti no svētkiem ir pārvedis mājās  kādu vielu pārdomām.

’’Ances’’ dejotāji vēlas pateikt milzum lielu paldies, pirmkārt, kolektīva vadītājai Anitai Meikšānei par ieguldīto darbu, pacietību, iecietību un uzmundrinājumu kā šo svētku laikā, tā arī visa kolektīva pastāvēšanas laikā, otrkārt, skolotājai Airitai Šuksto par pieskatīšanu, palīdzēšanu un atbalstu visas nedēļas garumā, visbeidzot liels paldies arī visiem tiem cilvēkiem, kas parūpējās par to, lai ‘’Ancei’’ šajos svētkos būtu ērti, lai dejotāji būtu paēduši un lai deju kolektīvs vispār uz tiem tiktu, jo bez šiem cilvēkiem ‘’Ance’’ svētkus nebūtu piedzīvojusi!

 

Elizabete Dāvidsone, dziesmu svētku dalībniece

Skip to content