Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Krāsu nedēļa Ilūkstes PII “Zvaniņš”

Pēc Iestādes padomes ierosinājuma nedēļa no 14.līdz 18.februārim mūsu iestādē bija krāsaina. Visiem zināma patiesība, ka cilvēka dzīve ir piepildīta ar dažādām krāsām. Galvenā zīme bērnam, apzinoties realitāti, ir krāsa. Bērns  iemācās nodibināt sakarības: saule ir dzeltena, zāle ir zaļa, debesis ir zilas u.t.t. Iepazīšanās ar krāsu palīdz bērnam pilnīgāk uztvert dažādus objektus un parādības. Katrai nedēļas dienai tika izvēlēta sava krāsa. Lai to paspilgtinātu, vecāki centās bērniem uzvilkt apģērbu attiecīgās dienas krāsā. Grupiņās bērni ar skolotājām papildināja zināšanas par krāsām, to nozīmi, krāsu jaukšanu un toņiem.

Pirmdiena bija sarkanās – mīlestības krāsas diena, kuras laikā tika izgatavotas sirsniņas, runāts par draudzību un gatavoti pārsteigumi draugiem.

Otrdiena -svītraini-rūtaina diena. Šīs dienas laikā tika dziedātas dažādas dziesmas, iets rotaļās un izgatavoti rokdarbi.

Trešdiena – dzeltenā-optimisma krāsa diena. Optimisms mums šobrīd ir ļoti nepieciešams. Tā kā dzeltenā ir saules krāsa, tad tika runāts par sauli, gaismu un pozitīvajām emocijām.

Ceturtdiena – zaļā – veiksmes krāsas diena. Zaļā ir dabas simbols, tāpēc arī aktivitātēs dominēja sarunas par dabas mīlestību, meklētas atbildes uz jautājumiem, kāpēc ir jāsaudzē daba un viss dzīvais.

Piektdiena – zilā – miera krāsas diena. Neapšaubāmi, ka mēs bieži vien pieminam šo vārdu savā ikdienā. Zilā ir debesu un jūras krāsa. Bērni aizrautīgi zīmēja, veidoja un darināja dažādus radošos darbus.

Nedēļa izdevās raiba un krāsaina, tēma bērniem saistoša un aizraujoša. Ceram, ka arī pieaugušie izbaudīja līdzīgas emocijas, jo katras grupas skolotājas iemūžināja dienas aktivitāšu spilgtākos momentus un sūtīja vecākiem.

Paldies skolotājām par izdomu, profesionālo meistarību un vecākiem par atbalstu un palīdzību! Lai visus pavada veiksme, ir neizsīkstošs optimisms, ģimenēs valda mīlestība un miers!

                                           Ilūkstes PII “Zvaniņš”vadītājas vietniece izglītības jomā V.Vanagele

Skip to content