Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Minimālajā pakalpojumu grozā iekļauto Valsts zemes dienesta pakalpojumu saraksts

Valsts zemes dienests (turpmāk – Dienests) informē, ka sakarā ar grozījumiem Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumos Nr.401 “Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību”, kas stājās spēkā 2021.gada 3.septembrī, ir mainījies minimālajā pakalpojumu grozā iekļauto Dienesta pakalpojumu saraksts.

Ņemot vērā minēto, lūdzam Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (turpmāk – VPVKAC) pakalpojumu vadības sistēmā www.pakalpojumucentri.lv un pašvaldību oficiālajās tīmekļvietnēs publicēt minimālajā pakalpojumu grozā iekļauto Dienesta pakalpojumu sarakstu šādā redakcijā:

 

Papildus informējam, ka ar sadarbības līgumu par publisko pakalpojumu pieejamību nodrošināšanu vienuviet VPVKAC (turpmāk – Līgums) saistītās informācijas apmaiņai un saziņai ar Dienestu turpmāk jāizmanto šādu kontaktinformāciju:

  • Dienesta elektroniskā pasta adrese ar Līgumu saistītās informācijas apmaiņai: pdd@vzd.gov.lv un Dienesta oficiālā elektroniskā adrese;
  • konsultāciju sniegšanai VPVKAC par Dienesta pakalpojumiem: elektroniskā pasta adrese info@vzd.gov.lv, tālrunis 67038800.

 

 

Ģenerāldirektore                                                                                                          V. Narnicka

 

 

Putniņa 67220277

liga.putnina@vzd.gov.lv

 

Skip to content