Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Notiks reģionālie semināri par atbalsta maksājumiem

2023. gadā Zemkopības ministrija (ZM) sāks īstenot Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģisko plānu, kas kopumā 2023.-2027. gadā Latvijas laukiem paredz  2,5 miljardus EUR. Lai veicinātu lauksaimnieku izpratni par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem, ZM sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) janvārī, februārī un martā Latvijas reģionos organizēs 23 informatīvos seminārus lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem.

 

Semināros ZM, Lauku atbalsta dienesta (LAD), Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) un LLKC eksperti skaidros atbalsta saņemšanas nosacījumu jauno kārtību un atbildēs uz interesentu jautājumiem. Galvenie jautājumi, par kuriem tiks sniegts skaidrojums, būs tiešo maksājumu vispārīgie nosacījumi; ilgtspēju sekmējošs ienākumu pamatatbalsts; pārdalošais maksājums; saistītais ienākumu atbalsts; agrovide; ekoshēmas; jaunā VAAD lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārvaldības sistēma un mēslošanas plāna sagatavošana tajā; laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi; pieteikšanās kārtība LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā; izmaiņas atbalsta samazinājuma aprēķinā; konsultantu sniegtais atbalsts.

 

2. martā plkst. 11.00 notiks seminārs Daugavpilī, Augšdaugavas novada kultūras centrā “Vārpa”.

 

Semināra darba kārtība

Saturs Lektors
Reģistrācija  10.30
Ievads LLKC
Tiešo maksājumu vispārīgie nosacījumi ZM
Ilgtspēju sekmējošs ienākumu pamatatbalsts (ISIP), pārdalošais maksājums, saistītais ienākumu atbalsts ZM
Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi (LLVS) ZM
Par pieteikšanās kārtību EPS, izmaiņas atbalsta samazinājuma aprēķinā LAD
Kafijas pauze (Pēc 1,5h no semināra sākuma, ilgums 30 minūtes)
Agrovide ZM
Ekoshēmas, t.sk.: ZM
Mēslošanas plāns, tā sagatavošana LIZ pārvaldības sistēmā ZM un VAAD
Atbalsta samazinājuma piemērs LAD
VAAD Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) pārvaldības sistēma un darbības tajā VAAD
LLKC – par konsultantu sniegto atbalstu LLKC
Noslēguma diskusija LLKC

Plānotais semināru ilgums 3,5 līdz 4 stundas.

 

Martā pēc vietējo LLKC, VAD, LAD darbinieku iniciatīvas tiks  organizēti papildus semināri pagastos, lai atbildētu uz lauksaimnieku jautājumiem, veidotu diskusijas. Šajos semināros piedalīsies LLKC Daugavpils un LAD, VAAD reģionālie pārstāvji.

Datums Laiks Norises vieta
2.03.  11.00 Daugavpils, Augšdaugavas novada Kultūras centrs “Vārpa”
7.03. 09.00-12:00 Biķernieku pagasts
7.03. 13.00-16.00 Naujenes pagasts, Lociki
9.03. 09.00-12.00 Demenes pagasts
9.03. 13.00-16.00 Medumu pagasts
14. 03. 09.00-12:00 Vecsalienas pagasts
14.03. 13.00-16.00 Tabores pagasts
16.03. 09.00-12:00 Vaboles pagasts
21.03. 09.00-12:00 Ilūkste
21.03. 13.00-16.00 Bebrenes pagasts

Pirms semināriem aicinām iepazīties ar www.laukutikls.lv jau sniegtajiem skaidrojumiem un atbildēm par KLP atbalsta pasākumiem no 2023.gada.

 

Lauksaimnieki un lauku uzņēmēji interesējošos jautājumus, uz kuriem vēlētos gūt atbildes reģionālajos semināros, var iesūtīt laukutikls@llkc.lv

Skip to content