Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

NVA organizētie skolēnu nodarbinātības pasākumi šovasar tomēr notiks!

***Covid-19 izplatības dēļ iepriekš atceltais skolēnu nodarbinātības pasākums tomēr notiks, tādēļ līdz 7. jūnijam aktīviem un ar augstu atbildības sajūtu apveltītiem jauniešiem (vecumā no 15 līdz 20 gadiem), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs ir iespēja pieteikties darbam vasarā (labiekārtošanas darbu strādnieka amatā) kādā no Ilūkstes novada pašvaldības administratīvās teritorijas vienībām (Ilūkstē, Subatē un Prodes pagastā, Bebrenes pagastā, Dvietes pagastā, Eglaines pagastā, Pilskalnes pagastā, Šēderes pagastā). Šādu iespēju nodrošina sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru, kas jau vairākus gadus rīko nodarbinātības pasākumu skolēniem, sekmējot pirmo darba iemaņu, prasmju un pieredzes iegūšanu. Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī.

***Pieteikšanās ir provizoriska un tiek rīkota ar mērķi apzināt strādātgribētāju skaitu. Tā kā valsts līdzfinansēto darba vietu skaits ir ierobežots un iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka pieteikumu daudzums pārsniedz piedāvāto darba vietu skaitu, paredzams, ka starp pretendentiem tiks rīkota izloze par iesaisti pasākumā (izlozes norises datums un laiks tiks izsludināts atsevišķi).

***Pieteikties dalībai nodarbinātības pasākumā jaunieši var personīgi, rakstot uz e-pastu ilukstesjauniesi@gmail.com, repkova@inbox.lv vai zvanot uz tālr.:

  • Ilūkstes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālistei Lāsmai Pokšānei – 65447859;
  • Bebrenes pagasta pārvaldei – 65407909, 20219770;
  • Dvietes pagasta pārvaldei – 65475434, 28377279;
  • Eglaines pagasta pārvaldei – 65437343;
  • Pilskalnes pagasta pārvaldei – 65462296;
  • Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldei – 65462275, 26591575;
  • Šēderes pagasta pārvaldei – 65475703.
Skip to content