Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Apstiprinātas Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādēs sniegto ēdināšanas pakalpojumu izmaksas

***16. septembrī Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprinātas novada pašvaldības izglītības iestādēs sniegto ēdināšanas pakalpojumu izmaksas. Deputāti noteica, ka:

  • vispārējo izglītības iestāžu 1.–4. klašu skolēni, kuri nemācās mājmācībā, mācību gada laikā no 1. septembra līdz 31. maijam ir atbrīvoti no vecāku maksas par pusdienām 1,42 euro apmērā dienā. Augšdaugavas novada pašvaldība no budžeta līdzekļiem vienam izglītojamajam apmaksā 0,71 euro dienā, no valsts budžeta līdzekļiem vienam izglītojamajam – 0,71 euro dienā;
  • Augšdaugavas novada pašvaldības 5 un 6 gadīgo pirmsskolas grupu audzēkņi, kuri apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei un nemācās mājmācībā, mācību gada laikā no 1. septembra līdz 31. maijam ir atbrīvoti no vecāku maksas par ēdināšanu 1,00 euro apmērā dienā, ko Augšdaugavas novada pašvaldība apmaksā no budžeta līdzekļiem;
  • Tāpat novada vispārējās izglītības iestāžu 5.–9. klašu skolēni mācību gada laikā no 1. septembra līdz 31. maijam, kuri nemācās mājmācībā, ir atbrīvoti no vecāku maksas par ēdināšanu 1,00 euro apmērā dienā, ko Augšdaugavas novada pašvaldība apmaksā no budžeta līdzekļiem;
  • Attālinātas mācīšanās laikā noteikt izglītojamajiem pārtikas paku cenas iepriekšējās atkāpēs noteiktajā apmērā atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

 

Pašvaldības izglītības iestādēs sniegto ēdināšanas pakalpojumu izmaksas:

 

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola:
1.–4. klase – par pusdienām 1,42 euro dienā;
5.–9. klase –1,40 euro dienā (pusdienas – 1,00 euro, launags – 0,40 euro);
profesionālās izglītības programmu audzēkņi – par pusdienām 1,00 euro dienā;

 

Biķernieku pamatskola:
Pirmsskolas izglītības grupas – 1,00 euro dienā (brokastis – 0,30 euro, pusdienas – 0,70 euro);
1.–4. klase – 1,72 euro dienā (brokastis – 0,30 euro, pusdienas – 1,42 euro);
5.–9. klase – 1,30 euro dienā (brokastis – 0,30 euro, pusdienas – 1,00 euro);

 

Ilūkstes Raiņa vidusskola:
1.–4. klase – par pusdienām 1,42 euro dienā;
5.–9. klase – par pusdienām 1,10 euro dienā;
10.–12. klase – par pusdienām 1,10 euro dienā;

 

Kalupes pamatskola:
Pirmsskolas izglītības grupas – 1,00 euro dienā (brokastis – 0,30 euro, pusdienas – 0,70 euro);
1.–4. klase – par pusdienām – 1,42 euro dienā;
5.–9. klase – par pusdienām – 1,00 euro dienā;

 

Laucesas pamatskola:
Pirmsskolas izglītības grupas – 1,00 euro dienā (brokastis – 0,30 euro, pusdienas – 0,70 euro);
1.–4. klase – par pusdienām – 1,42 euro dienā;
5.–9. klase – par pusdienām – 1,00 euro dienā;

 

Lāču pamatskola:
Pirmsskolas izglītības grupas – 1,57 euro dienā (brokastis – 0,29 euro, pusdienas – 1,00 euro, launags – 0,28 euro);
1.–4. klase – par pusdienām 1,42 euro dienā;
5.–9. klase – 1,28 euro dienā (pusdienas – 1,00 euro, launags – 0,28 euro);

 

Naujenes pamatskola:
1.–4. klase – par pusdienām 1,42 euro dienā;
5.–9. klase – 1,36 euro dienā (pusdienas – 1,00 euro, launags – 0,36 euro);

 

Randenes pamatskola:
Pirmsskolas izglītības grupas – 1,50 euro dienā (brokastis – 0,35 euro, pusdienas – 0,85 euro, launags – 0,30 euro);
1.–4. klase – par pusdienām 1,42 euro dienā;
5.–9. klase – par pusdienām 1,00 euro dienā;

 

Salienas vidusskola:
Pirmsskolas izglītības grupas:
3–4 gadus vecie bērni – 1,10 euro dienā (brokastis – 0,23 euro, pusdienas – 0,87 euro);
5–6 gadus vecie bērni – 1,10 euro dienā (brokastis – 0,23 euro, pusdienas – 0,87 euro);
1.–4. klase – par pusdienām 1,42 euro dienā;
5.–9. klase – par pusdienām 1,00 euro dienā;
10.–12. klase – par pusdienām 1,00 euro dienā;

 

Silenes pamatskola:
Pirmsskolas izglītības grupas – 1,50 euro dienā (brokastis – 0,35 euro, pusdienas – 0,85 euro, launags – 0,30 euro);
1.–4. klase – par pusdienām 1,42 euro dienā;
5.–9. klase –1,30 euro dienā (pusdienas – 1,00 euro, launags – 0,30 euro);

 

Sventes vidusskola:
Pirmsskolas izglītības grupas – 1,42 euro dienā (brokastis – 0,42 euro, pusdienas – 0,70 euro, launags – 0,30 euro);
1.–4. klase – 2,14 euro dienā (brokastis – 0,42 euro, pusdienas – 1,42 euro, launags – 0,30 euro);
5.–9. klase – par pusdienām 1,00 euro dienā;
10.–12. klase – par pusdienām 1,00 euro dienā;

 

Programmu īstenošanas vieta ”Medumi”:
Pirmsskolas izglītības grupas – 1,30 euro dienā (pusdienas – 1,00 euro, launags – 0,30 euro);
1.–4. klase – 1,62 euro dienā (pusdienas – 1,42 euro, launags – 0,20 euro);
5.–6. klase – 1,50 euro dienā (pusdienas – 1,20 euro, launags – 0,30 euro);

 

Špoģu vidusskola:
Pirmsskolas izglītības grupas:
1,5–2 gadus vecie bērni – 1,45 euro dienā (brokastis – 0,30 euro, pusdienas – 0,85 euro, launags – 0,30 euro);
3–4 gadus vecie bērni – 1,45 euro dienā (brokastis – 0,30 euro, pusdienas – 0,85 euro, launags – 0,30 euro);
5–6 gadus vecie bērni – 1,15 euro dienā (brokastis – 0,30 euro, pusdienas – 0,85 euro);
1.–4. klase – par pusdienām – 1,42 euro dienā;
5.–9. klase – par pusdienām – 1,00 euro dienā;
10.–12. klase un Malnavas koledžas Izglītības programmu īstenošanas vietas “Višķi” audzēkņi – par pusdienām – 1,00 euro dienā; launags izglītojamajiem – 0,30 euro dienā;

 

Vaboles vidusskola:
Pirmsskolas izglītības grupas – 1,42 euro dienā (brokastis – 0,25 euro, pusdienas – 0,87 euro, launags – 0,30 euro);
1.–4. klase – par pusdienām – 1,42 euro dienā;
5.–9. klase – par pusdienām – 1,00 euro dienā;
10.–12. klase – par pusdienām – 1,00 euro dienā;

 

Zemgales vidusskola:
Pirmsskolas izglītības grupas – 1,14 euro dienā (brokastis – 0,29 euro, pusdienas – 0,65 euro, launags – 0,20 euro);
1.–4. klase – par pusdienām – 1,42 euro dienā;
5.–9. klase – 1,28 euro dienā (pusdienas – 1,00 euro, launags – 0,28 euro);
10.–12. klase – 1,28 euro dienā (pusdienas – 1,00 euro, launags – 0,28 euro);
skolas internātā dzīvojošie bērni – 2,42 euro dienā (brokastis – 0,57 euro, pusdienas – 1,00 euro, launags – 0,28 euro, vakariņas – 0,57 euro);

 

Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”:
par trīsreizēju ēdināšanu – 1,40 euro dienā (brokastis, pusdienas un launags);

 

Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”:
1,5–2 gadus vecie bērni: par brokastīm – 0,28 euro dienā, par pusdienām – 0,85 euro dienā, par launagu – 0,42 euro dienā;
3–6 gadus vecie bērni: par brokastīm – 0,28 euro dienā, par pusdienām – 1,00 euro dienā, par launagu – 0,42 euro dienā;
nakts grupa: par 2. launagu – 0,28 euro dienā, par vakariņām – 0,22 euro dienā;

 

Nīcgales pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”:
par brokastīm – 0,20 euro dienā,
par pusdienām – 0,70 euro dienā,
par launagu – 0,30 euro dienā.

Apkopoja:

Dainis Bitiņš

Skip to content