Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Parakstu vākšana tautas nobalsošanai par “Grozījumiem Likumā par ostām”

No 10. marta līdz 8. aprīlim notiek parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu.

Svarīgi ņemt vērā, ka parakstu vākšana notiek, lai tautas nobalsošanā varētu lemt par šī likuma atcelšanu. Ja vēlētāji atbalsta likuma pieņemšanu un spēkā stāšanos, tad parakstu vākšanā nav jāpiedalās. Savukārt, ja vēlētājs atbalsta tautas nobalsošanas rīkošanu par šo jautājumu, tad parakstīties jādodas.

Par apturētā likuma nodošanu tautas nobalsošanai parakstīties var tikai klātienē – Augšdaugavas novada pašvaldībā parakstu vākšanas vietas dome ar  2022. gada 3. marta  lēmumu  Nr.496  “Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu“ noteica katrā pašvaldības pilsētā un pagastā (skatīt tabulu), bet parakstīties var arī jebkurā citā parakstu vākšanas vietā Latvijā vai ārvalstīs.

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties parakstu vākšanas vietā, bet vēlas piedalīties parakstu vākšanā, tiek nodrošināta iespēja pieteikties parakstu vākšanai savā atrašanās vietā. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietās notiks pēdējā parakstu vākšanas dienā, 8. aprīlī.

No 10. marta parakstu vākšanas vietu adreses un darba laikus var noskaidrot arī, zvanot uz uzziņu tālruni 67049999. Parakstu vākšanas laikā tālrunis strādā katru dienu no plkst. 9.00 līdz 19.00.

Iespēja parakstīties tiek nodrošināta ne mazāk kā četras stundas dienā, arī sestdienās, svētdienās un svētku dienās.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos parakstu vākšanā, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments – Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa personas apliecība (eID karte).

Sīkāka informācija ir pieejama CVK mājas lapā.

Skip to content