Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Paziņojums dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem

PAZIŅOJUMS dzīvojamo māju dzīvokļu ĪPAŠNIEKIEM

 

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50. un 51. pantu, pašvaldībai ir pienākums veikt dzīvojamo māju pārvaldīšanu. Augšdaugavas novada pašvaldība piedāvā līdz 01.07.2023. dzīvokļu īpašniekiem pārņemt mājas pārvaldīšanas tiesības un iesniegt pašvaldībā kopsapulces lēmumu ar atbilstošiem dokumentiem, pretējā gadījumā pašvaldība pilnvaros pašvaldības kapitālsabiedrību veikt pārvaldīšanu un tiks piemērota apsaimniekošanas maksa, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. Sīkāka informācija par pārvaldīšanas tiesību nodošanu pašvaldības mājas lapā:
https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/daudzdzivoklu-dzivojamo-maju-apsaimniekosana/parvaldisanas-tiesibu-nodosanas-process/

 

Tālrunis informācijai +371 65447862

 

Augšdaugavas nov. pašvaldības

Centrālā administrācija

Skip to content