Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

PAZIŅOJUMS KANDIDĀTU SARAKSTU IESNIEDZĒJIEM

2021. GADA 5. JŪNIJA AUGŠDAUGAVAS NOVADA DOMES VĒLĒŠANĀM

 

***Deputātu kandidātu saraksti, atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 15.panta (4) daļai, jāiesniedz Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijā no 17. marta  līdz 6.aprīlim.

 

***Kandidātu sarakstu iesniegšanu  OBLIGĀTI JĀPIESAKA IEPRIEKŠĒJĀ DARBA DIENĀ.

Kandidātu sarakstu pieņemšanas datums Kandidātu sarakstu pieņemšanas darba laiks Kandidātu sarakstu pieņemšanas vieta
17.03.2021. 14.00-16.00 Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils
18.03.2021. 14.00-16.00 Ilūkstes kultūras un mākslas centrs * – Brīvības iela 12, Ilūkste
23.03. 2021. 14.00-16.00 Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils
24.03.2021. 9.00-11.00 Ilūkstes kultūras un mākslas centrs *  – Brīvības iela 12, Ilūkste
30.03.2021.

 

13.00-15.00 Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils
31.03. 2021.

 

13.00-15.00 Ilūkstes kultūras un mākslas centrs *– Brīvības iela 12, Ilūkste
06.04. 2021.

 

Bez pieteikšanās  16.00-18.00

/Ja kandidātu sarakstos ir konstatētas kļūdas, kuras iespējams labot neizejot no telpām – līdz 24.00/

Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils

 

 

* vieta mainīta, ņemot vērā prasības saskaņā ar 06.11.2020. Mk Noteikumiem Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu “ 5.35².punktu

 

***Kandidātu sarakstu iesniedzēji, iepriekš piesakoties, var vienoties par konsultāciju vai  arī par citu kandidātu sarakstu iesniegšanas datumu un laiku.

 

***Kandidātu sarakstu iesniegšanu  OBLIGĀTI JĀPIESAKA IEPRIEKŠĒJĀ DARBA DIENĀ   Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijā  uz šādiem kontakttālruņiem vai e-pastiem:

 

***Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ināra Natarova tālr. 29434311, e-pasts inara.natarova@dnd.lv

 

***Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas sekretāre Vita Rūtiņa tālr. 26478537, e-pasts vita.rutina@dnd.lv;

 

***Jautājumos par kandidātu sarakstu sagatavošanas lietojumprogrammu kontaktpersona – Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas loceklis  Ivars Smans  tālr. 26334997 , e-pasts ivars.smans@dnd.lv;

 

Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas depozīta konts  drošības naudas 225 EUR  iemaksai:

 

Saņēmējs: Daugavpils novada dome

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401,  Reģ. Nr. 90009117568

Banka: Valsts kase; Konts: LV20TREL980257503200B; Bankas kods: TRELLV22

 

Uz saraksta iesniegšanas brīdi drošības naudai jābūt saņemtai depozīta kontā.

 

 

Skip to content