Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Paziņojums par PĀRSKAITĪJUMU VEIKŠANU

ILŪKSTES PILSĒTAS ADMINISTRĀCIJA

Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā, LV-5447, 65447850, 65462501 dome@ilukste.lv

 

Informē  iedzīvotājus par  to, ka veicot  pārskaitījumus.

turpmāk kā pārskaitījuma saņēmēju  norādīt

 

ILŪKSTES PILSĒTAS ADMINISTRĀCIJA

Reģistrācijas Nr.: 90000078782

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447

 

Norēķinu konti

Kredītiestāde Bankas kods Konta numurs
AS „Swedbank” HABALV22 LV53HABA0551026255702
AS „SEB banka” UNLALV2X LV05UNLA0005011130034
Luminor Bank AS Latvijas filiāle RIKOLV2X LV68RIKO0002013187612

 

Lūdzam obligāti norādīt maksājuma mērķi, veicot pārskaitījumu!

Skip to content