Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Pieredzes apmaiņas seminārs Naujenes PII “Rūķītis”

Šī gada 27. martā Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” notika klātienes seminārs ”Lasītprasmes veicināšana pirmsskolā”. Tajā piedalījās Ilūkstes PII “Zvaniņš” un Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas pedagogi. Semināra laikā kolēģēm bija iespēja iepazīties ar iestādi, tas darbību, apskatīt iestādes telpas, izpētīt dažādas spēles un didaktiskos materiālus, kuri veiksmīgi tiek pielietoti lasītprasmes veicināšanai. Skolotāja L.Vansoviča dalījās pieredzē par “Animācijas veidošana kā viena no darba metodēm ar bērniem.” Bērni nodemonstrēja lieliskas lasīt un runas prasmes, izspēlējot teatralizētu priekšnesumu. Iestādes vadītāja A.Vaidere prezentācijā dalījās ar vairākām uz lasītprasmes attīstīšanu un sadarbību veicinošām aktivitātēm. Vadītājas vietniece V.Franckeviča piedāvāja kolēģēm radošo darbnīcu, kuras laikā tika izgatavoti un rotaļā izmantoti atraktīvi Lieldienu Zaķēni. Noslēgumā skolotājas dalījās savās domās un atziņās par seminārā iegūto pieredzi, līdzi paņemot siltas, labas emocijas, sajūtas un idejas.

Paldies Naujenes PII “Rūķītis” kolēģiem par viesmīlīgo uzņemšanu un dalīšanos pieredzē!

 

Ilūkstes PII Zvaniņš vadītājas vietniece izglītības jomā V.Vanagele

Skip to content