Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

“Pilskalnes Siguldiņā” notika pārgājiens dabā

Šī gada 15.septembrī Pilskalnē norisinājās vairāki ESF projekta  „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novada Ilūkstes apkārtnē”  (Nr.9.2.4.2/16/I/058) pasākumi, un viens no tiem – “Sevis izzināšanas pārgājiens psihoemocionālās pašsajūtas uzlabošanai”.

 

Kopš 2021.gada ik rudeni un pavasari notiek tikšanās ar sporta speciālistu, psihologu pārgājiena laikā, lai diskutētu un pārdomātu jautājumus par veselīga dzīvesveida pamatprincipiem un pamatsoļiem. Sevis izprašana un līdzcilvēku iepazīšana, rakstura, attieksmes veidošanās un lēmumu pieņemšana var būtiski ietekmēt fizisko veselību ilgtermiņā, kas ir atkarīga arī tieši no mentālās veselības. Apzinoties šo saistību, katrs izjūt atbildību par notiekošajiem procesiem savā dzīvē, sevišķi, ja tajā nākas saskarties ar dažādiem izaicinājumiem un ikdienas problēmām un jārod to risinājumi savai veselībai drošākajos veidos.

 

Pārgājiena laikā Ilūkstes Raiņa vidusskolas 10.klases audzēkņi kopā ar audzinātāju un skolotāju, devās nelielā piedzīvojumā, lai fiziskās aktivitātes laikā (pārgājienā) paraudzītos uz savu ikdienu no malas un veicinātu grupas komandas garu un saliedētību. Pasākuma noslēgumā jaunieši atzīst, ka guvuši pozitīvas emocijas – prieku, motivāciju, mieru, nelielu nogurumu, bet arī gandarījumu par paveikto, iedvesmu no dzirdētā un sarunām ar vienaudžiem un psihologu. Viena no jauniešu iedvesmojošām atziņām – “Izaicinājums ir sākums kaut kam labam”, kas motivē nebaidīties no sarežģījumiem, bet droši tos pārvarēt.

 

Pasākums bija arī neliels izaicinājums nedaudz kautrīgākajiem. Jaunieši pārgājiena laikā aizdomājās par saviem ikdienas ieradumiem un kā tos mainīt pa nelieliem solīšiem.

Paldies Ilūkstes Raiņa vidusskolas kolektīvam par atsaucību un dalību pasākumā!

Paldies Pilskalnes pagasta pārvaldei par palīdzību pasākuma norisē!

Ilūkstes pilsētas administrācijas

Plānošanas nodaļa

Projekta mērķis: Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mēroga pasākumus.

Īstenošanas laiks: 03.07.2017.-01.06.2023.

Kopējās projekta izmaksas: 156 064,00 EUR (ESF – 85%,Valsts budžeta finansējums  – 15 %)

 

Plašākai informācijai par pasākumiem sekojiet mājaslapā ilukste.lv vai Facebook lapā “Ilūkste”.

 

Skip to content