Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Pilsonisko līdzdalību stiprināsim projektā KOPIENAS ASS

Ilūkstes Raiņa vidusskola ir iesaistījusies  Izglītības attīstības centra (IAC) projektā KOPIENAS ASS – atbildība, sadarbība, solidaritāte. kuru finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta mērķis: veicināt pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju un demokrātijas vērtību īstenošanu ikdienas rīcībā, paaugstinot pedagogu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības kompetenci – paplašinot izpratni par pilsonisko līdzdalību un apgūstot pilsoniskās izglītības programmu un praktizējot sociāli atbildīgu, sadarbīgu un solidāru iesaisti pilsoniskās līdzdalības iniciatīvās vietējās kopienās.

Šajā projektā piedalās 8 skolas no visas Latvijas. Mūsu skolu projektā pārstāv skolas komanda: Silvijas Romaņenkova, Andželika Pabērza un Kaspars Kancāns. Projekta plānotās aktivitātes ir ļoti daudzveidīgas: gan apmācības semināri, gan vasaras skola “Ratniekos”, gan ASS aktivitātes skolā.

8 – 11.klašu audzinātāji savās klases stundās jau ir sākuši aprobēt projekta materiālus. 11.a klases audzinātāja Biruta Gičevska veiksmīgi izmantoja materiālu “Solidaritāte Ukrainai”. Katrs skolēns izvēlējās vienu simboliskā atbalsta piemēru (kad?, kur?, kas?, ko darīja? Trīs iemesli, kāpēc, tavuprāt , šis atbalsts ir iedarbīgs?)

10.a klases audzinātāja izmantoja materiālu – ‘’Mūsu atbalsts Ukrainai’’. Skolotāja secināja, ka skolēni zina un saprot, ka nevar uzticēties nedrošiem informācijas avotiem, bet šīs zināšanas nav pilnīgas. Skolās būtu jāvelta lielāka uzmanība medijpratības jautājumiem.  Stundas turpinājumā skolotāja akcentēja  drošības un rīcības krīzes situācijās jautājumus, iepazīstināja skolēnus  ar bukletu par 72 stundām. Stundas noslēgumā visi kopīgi noskatījās video –  Latvijas Aizsardzības ministrs A.Pabriks rādīja, kas ir jāliek “krīzes somā”.

Savukārt 9.a klases (klases audzinātāja G.Vaitkune) skolēni savā klases stundā secināja, ka stundā pirmo reizi aizdomājās par to, kā katrs var iesaistīties sabiedrības dzīvē. Liela interese bija par kampaņu kā pilsoniskās līdzdalības formu. Interesanti bija prezentācijā piedāvātie kampaņu piemēri, kampaņu saukļi, un skolēni aktīvi diskutēja, par ko šī kampaņa varētu būt, vai tā pievērš uzmanību, kādas citas kampaņas ikdienā ir ievērojuši. Diemžēl tikai 5 skolēni izteica vēlēšanos arī paši praktiski darboties, izveidojot kampaņas eAfišu.

 

Analizējot stunduas veicot refleksiju,tika  secināts:

  • mūsdienu pasaulē viss ir savstarpēji saistīts un politiskos notikumus nevar atdalīt no ekonomikas un kultūras;
  • informācijas avoti ne vienmēr ir droši un ir jāprot izvērtēt doto informāciju;
  • skolēni atbalsta simbolisku plakātu, krāsu un cita veida materiālu izmantošanu Ukrainas atbalstam;
  • krīzes situācijai teorētiski esam gatavi, bet uzskatām, ka tas nebūs nepieciešams.

Paldies visiem klašu audzinātājiem un skolēniem par iesaistīšanos materiālu aprobācijā!

Skip to content