Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Satversmes tiesas lēmums

Satversmes tiesa nospriedusi, ka apstrīdētās normas attiecībā uz Ilūkstes novadu par spēkā neesošām atzītas no 2022. gada 1. janvāra, tādējādi Saeimai attiecīgā likuma grozīšanai dots vairāk laika. 1. jūlijā darbu varēs sākt jaunā pašvaldība.
ST secināja, ka līdzšinējā Ilūkstes novadā nav reģionālās vai nacionālās nozīmes attīstības centra. “Ne Ilūkstes novada kā patstāvīgas pašvaldības saglabāšana, nedz arī citi pašvaldības ierosinātie administratīvi teritoriālā iedalījuma risinājumi neatbilstu vismaz vienam no reformas pamatā esošajiem kritērijiem, proti, tam, ka novadā ir reģionālās vai nacionālās nozīmes attīstības centrs,” konstatējusi ST.
Vienlaikus ST nosprieda arī to, ka likumdevējs nav sniedzis racionālus apsvērumus tam, kāpēc, izveidojot jauno Augšdaugavas novadu bez reģionālās vai nacionālās nozīmes attīstības centra, ir pieļauta atkāpšanās no reformas pamatā esošā kritērija un kā ar šādu risinājumu iespējams sasniegt reformas mērķi.
ST spriedums pieņemts š.g. 21. jūnijā, tas ir galīgs un nepārsūdzams, tas stājas spēkā tā publicēšanas dienā.
Skip to content