Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

„Saulesvija” ievijas Ilūkstē, Sēlijā!

***Ilūkstes Raiņa vidusskolas tautas deju kolektīvi un koris divus gadus gatavojās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, apguva dziesmu repertuāru, mācījās deju soļus.  Piedaloties skatēs, deju kolektīvi sasniedza augstus rezultātus. Sakarā ar Covid-19 pandēmiju un noteiktajiem ierobežojumiem valstī svētki tika atcelti. Neskatoties uz to,  svētku organizatori atrada veidus un iespējas, lai tie notiktu.

 

***XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros,  Ilūkstē, Sēlijā 19.  jūlijā norisinājās  dziesmu  un  deju  ceļa  “Saulesvija”  pasākums. Pilsētas  centrā – Vienības  laukumā pie  strūklakas tika sagaidīti  XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vēstneši – kordiriģents  Jevgēnijs  Ustinskovs un aktrise  Katrīna Griga. Svētku norises vietā dejotājs no Ilūkstes Raiņa vidusskolas deju kolektīva “Ance” Mārtiņš Rimša kopā  ar svētku vēstnešiem ieripināja svētku simbolu “Saulīti” Vienības laukumā.

***Svētku simbols savu “Saulesviju” uzsāka 12. jūlijā Kuldīgā, pabija Ventspilī, Liepājā, Tukumā un Saldū, un tagad ieripoja  Augšdaugavas novadā, sveicot  svētku dalībniekus vairākās  novada vietās. Tālāk tas dodas ceļojumā pa visiem Latvijas novadiem.

***Svētku vēstnešus sagaidīja  Ilūkstes novada XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatore Vanda Rimša, dziedātājs  Artūrs  Lapa,  Ilūkstes Raiņa vidusskolas 5.-9. klašu koris, Ilūkstes Raiņa vidusskolas 5.-9. klašu deju kolektīvs “Ance”, Ilūkstes Raiņa vidusskolas 7.-9.klašu deju kolektīvs “Ance” kopā ar kolektīvu  vadītāju Anitu Meikšānu, kā  arī daudzi  pasākuma  interesenti.

***Svētku vēstneši sveica Ilūkstes jauniešu kolektīvus. Tos  uzrunāja arī Augšdaugavas novada priekšsēdētāja vietnieks  Maigurs  Krievāns, novēlot jauniešiem panākumus arī  turpmāk –  skanīgas  balsis  un  raitu  deju  soli.

***No Valsts Izglītības satura centra XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizatori un atbalstītāji saņēma  pateicības par gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem:

***Bijušais Ilūkstes  novada  domes  priekšsēdētājs Stefans Rāzna par sniegto  atbalstu Ilūkstes novada kolektīviem,;  Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktore Velta Šterna par sniegto   atbalstu skolas kolektīviem; Ilūkstes Raiņa vidusskolas tautas deju kolektīvu “Ance” vadītāja Anita Meikšāne par nozīmīgu ieguldījumu tautas tradīciju uzturēšanā, kopšanā un popularizēšanā; Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolotāja Aijai Žuravskai par ieguldīto darbu un atsaucību skolas karoga izgatavošanā; Ilūkstes Raiņa vidusskolas koncertmeistare Daina Paukšte par ieguldīto darbu un aktīvu līdzdarbošanos; Ilūkstes Raiņa vidusskolas 12.klases skolnieks  Aleksejs Formanickis  par ieguldīto darbu un aktīvu līdzdarbošanos, video un foto sagatavošanā, Vandai Rimšai – par Ilūkstes novada XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinēšanu.

***Arī Ilūkstes  Raiņa vidusskolas  jauniešu deju kolektīvi  un kora dalībnieki  saņēma  īpašas  dāvanas.

***Pasākumā  piedalījās arī mazie  Ilūkstes PII  “Zvaniņš” grupas “Varavīksne” dalībnieki kopā ar tās  vadītāju  Onu Lapu.

***Noslēgumā svētku dalībnieki vienojās kopīgā Raimonda Paula dziesmā “Cielaviņa”. Dejotāji veidoja saules ceļu apkārt ozolam, tā caur dziesmu un deju  veidojot “Saulesviju”.

***Pasākuma norisi Ilūkstē filmēja  Latvijas Televīzija.

 

Ilūkstes  pilsētas  administrācijas

sabiedrisko attiecību  speciāliste

Aija Piļka

Fotogrāfijās: XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros

pasākums “Saulesvija” Ilūkstē, Vienības  laukumā  2021. gada 19. jūlijā.

Foto: Aija Piļka

Skip to content