Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Senioru deju kolektīvs “Ozolzīles”

Savu darbu kā deju kopa uzsāk 2014.gadā, toreizējā Ilūkstes novada kultūras centrā. 2015.gada 16.oktobrī pasākumā “Rudens ballē senioriem” publiski tika atklāts jaunizveidotais kolektīva nosaukums “Ozolzīles”. 2017.gada 7.oktobrī Ilūkstes novada Kultūras centrā notika senioru deju kolektīvu sadancis „Dejosim līdzi rudens lapām”, kurā vecākās paaudzes deju kopa “Ozolzīles” prezentēja projekta ietvaros iegādātos Sēlijas novadam raksturīgos tautas tērpus.

Tautas tērps ir liela vērtība. Tas uzlabo kolektīva vizuālo tēlu un dalībnieku stāju, disciplinē kolektīvu, veicina skatītājos estētisko baudījumu, nostiprina sēliskās identitātes vērtības un rada pozitīvu piemēru un lepnumu par savu novadu. 

Kā senioru deju kolektīvs, “Ozolzīles” 2018.gadā piedalījās savos pirmajos Deju svētkos – XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Rīgā. 2019. gadā kolektīvs svin radošā darba 5 gadu jubileju. 

Dalībniekus vieno dejotprieks un vēlme būt aktīviem un dzīvespriecīgiem, neraugoties uz sirmumu matos. Visu savu pastāvēšanas laiku deju kolektīvs ir aktīvi koncertējis, piedalījies Ilūkstes, Daugavpils, Sēlijas, Latgales novadu kultūras norisēs.

Kontaktinformācija

Skip to content