Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

SIA „Ornaments” administrācija strādā TIKAI ATTĀLINĀTI!

***Lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus, SIA „Ornaments” administrācija strādā tikai attālināti. Jautājumos par pakalpojumiem klienti aicināti sazināties pa tālruni: 6546215729383339 vai e-pastu ornaments@ilukste.lv (e-pasta vēstulē lūgums obligāti norādīt vārdu, uzvārdu un kontakttālruni).

***Uzņēmuma kase maksājumus nepieņem! Iedzīvotāji, kas ir internetbankas lietotāji, aicināti veikt bezskaidras naudas norēķinus.

**

 

 

Tālruņi saziņai ar SIA „Ornaments” speciālistiem:

Jautājumos par namu pārvaldīšanu – 26774454;

Informācijai par komunālo pakalpojumu uzskaiti un rēķiniem – 65462974;

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas avārijas gadījumos – 2614018822022846;

Jautājumos par siltumapgādi (Bebrenē, Dvietē, Pašulienē, Šēderē) – 26563570.

 

Norēķinu konti:

Kredītiestāde Bankas kods Konta numurs
AS „Swedbank” HABALV22 LV83HABA0551026254871
AS „SEB banka” UNLALV2X LV98UNLA0050017674621
AS „Latvijas Pasts” LPNSLV21 LV37LPNS0005402891417

 

 

 

 

Skip to content