Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Stiprināsim savu veselību un imunitāti apzinīgi!

 

05.10.2021.

 

Projekta SAM 9.2.4.2. “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novada Ilūkstes apkārtnē” (ESF Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/058) ietvaros viena no pieprasītākajām aktivitātēm ir peldēšana un Ilūkstes Sporta centra apmeklēšana.

 

 

Turpinot projekta pasākumus un aktivitātes, Ilūkstes peldbaseinā arī turpmāk iedzīvotājiem bez maksas būs iespēja stiprināt savu veselību un imunitāti, kā arī nostiprināt peldētprasmes. Pasākumā aicināti iesaistīties iedzīvotāji, kuri atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

 

  • –          Trūcīga vai maznodrošināta persona;
  • –          Persona ar invaliditāti;
  • –          Persona ir bezdarbnieks;
  • –          Iedzīvotājs, kurš vecāks par 54 gadiem.

 

Lai saņemtu baseina apmeklējuma kuponu, aicinām iedzīvotājus vērsties Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC, Brīvības iela 7, Ilūkste, tālr. 65447850) līdz 15.10.2021., līdzi ņemot pasi, invaliditātes apliecību, NVA lēmumu par bezdarbnieka statusa piešķiršanu vai Sociālā dienesta izdotu izziņu par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu. Baseina apmeklējuma kuponu izsniedz personām ar sadarbspējīgu COVID-19 sertifikātu, kurš derīgs līdz 30.11.2021..

 

Laikā, kad ir saņemts baseina apmeklējuma kupons, tā turētājs (iedzīvotājs) vēršas Sporta centra administrācijā (adrese: Stadiona iela 3, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447, Tālr.: 65449002, E-pasts: sporta.skola@ilukste.lv) un veic reģistrāciju apmeklējumam. Baseina apmeklējuma kupons derīgs līdz 30.11.2021.

 

Ilūkstes novada Sporta skolas administrācija informē un vērš uzmanību, ka saskaņā ar valstī noteiktajiem COVID-19 izplatības mazināšanas ierobežojumiem un noteikumiem, peldbaseinu drīkst apmeklēt tikai persona, kurai ir viens no sertifikātiem:

 

  • sertifikāts par veikto vakcināciju pret Covid-19,
  • sertifikāts par Covid-19 laboratorisko analīžu rezultātiem (negatīvs pēdējo 72 stundu laikā),
  • sertifikāts par Covid-19 vīrusa izslimošanas faktu.

 

Pasākuma laikā būsim atbildīgi par savu un līdzcilvēku veselību ievērojot visus valstī noteiktos COVID-19 vīrusa izplatības ierobežošanas noteikumus!

 

*09.06.2020. Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

**Ar 28.09.2021. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” no 11.10.2021.

Skip to content