Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Studējošie var pieteikties pašvaldības stipendijām

Augšdaugavas novada pašvaldībā tiek izsludināts stipendiju konkurss 2022./2023. mācību gadam. Aptaujājot 415 uzņēmējus tika noskaidrots, ka septiņi novada uzņēmēji ir gatavi iesaistīties stipendiju programmā.

 

Atbalstāmās profesijas:

 • Pārtikas un dzērienu tehnologs;
 • Būvinženieris;
 • Lauksaimniecības inženieris;
 • Namu (nekustamā īpašuma) pārvaldnieks;
 • Siltuma, ūdens apgādes un santehnikas inženieris;
 • Fizioterapeits;
 • Radiologa asistents;
 • Medicīnas māsa.

 

Pārtikas un dzērienu tehnologs ir nepieciešams vairākiem uzņēmējiem – Kalkūnes gaļas pārstrādes firmai “Žabo”, Skrudalienas pagastā esošai alus un kvasa ražotnei “Pabeerzner”. Būvinženieri, nekustamā īpašuma pārvaldnieku, un santehnikas inženieri meklē pašvaldības namu pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un remonta darbu veicējs SIA “Ornaments”, kas darbojas Ilūkstē, Eglainē, Šēderē un Pašulienē. SIA “Veselības centrs ”Ilūkste”” meklē minētos medicīnas speciālistus (fizioterapeitu, radiologa asistentu, medicīnas māsu). Arī lauksaimniecībā tiek meklēti vairāki speciālisti.

 

Kādi ir nosacījumi studējošiem?

 

Ikmēneša stipendijai var pieteikties:

 • jebkurš Augšdaugavas novadā deklarēts studējošais, kurš uzsāk vai turpina studēt kādā no pašvaldības atbalstāmajām specialitātēm;
 • Augšdaugavas novada vidusskolas absolvents neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas,
 • studējošais, kas apgūst attiecīgo specialitāti un sekmju vidējā atzīme nav zemāka par sešām ballēm, kā arī pēc augstskolas absolvēšanas apņemas trīs gadus nostrādāt pie attiecīgā uzņēmēja.

 

Stipendiju var saņemt jebkura kursa studējošie bakalaura un maģistra profesionālajās vai akadēmiskajās studijās. Ja pretendentiem uz stipendiju būs vienādi sekmju izraksti, prioritāri tiks atbalstīti bez vecāku gādības palikušie bērni, jaunieši no trūcīgām vai daudzbērnu ģimenēm. Ar studējošo tiks slēgts trīspusējs līgums starp pašvaldību, kura apņemas izmaksāt ikmēneša stipendiju un uzņēmēju, kurš nodrošinās prakses iespēju studiju laikā, ka arī garantēs darbu pēc mācību iestādes absolvēšanas. Uzņēmēji drīkstēs savstarpēji kooperēties gadījumos, ja šāds speciālists ir vajadzīgs vairākiem uzņēmējiem.

 

No kā ir atkarīgs stipendiju apmērs?

 

Stipendijas apmērs būs atkarīgs no studiju gada – 1. kursā studējošam tiks maksāts 150 eiro mēnesī, 2. un 3. kursa studentam – 200 eiro mēnesī; 4. kursa un augstāko kursu studējošiem, kā arī maģistra studiju programmā studējošajiem  – 250 eiro mēnesī. Studējošais, ievērojot saistošajos noteikumos ietvertās prasības, stipendiju varēs saņemt 10 mēnešus gadā (rudens semestrī no septembra līdz janvārim un pavasara semestrī no februāra līdz jūnijam).

Pastāv arī tā saucamā “Vienreizējā stipendija” 2000 eiro apmērā, kas tiks izmaksāta pēdējo kursu studentiem. Vienreizējai stipendijai var pieteikties students neatkarīgi no  deklarētās dzīvesvietas vai mācību iestādes.

 

Vai būs garantēts darbs?

 

Gan ikmēneša, gan vienreizējās stipendijas saņēmējam pēc augstskolas beigšanas vismaz trīs gadus ir garantēts darbs attiecīgajā specialitātē Augšdaugavas novadā, kā arī prakse mācību laikā.

 

Pieteikšanās uz stipendiju konkursu ilgs līdz 1. septembrim. Jāpiebilst, ka topošajiem speciālistiem pašvaldība sniedz palīdzību arī dzīvokļu jautājumu risināšanā.

 

Pašvaldības stipendijas šogad varēs saņemt ne mazāk kā četri jaunie stipendiāti, jo pašvaldības budžetā šiem mērķiem ir novirzīti 8000 eiro, kas nozīmē, ka uz stipendijām tiks rīkots konkurss.

 

Kontaktpersona jautājumu gadījumos:

Jāzeps Krukovskis

Augšdaugavas novada vecākais komercdarbības speciālists

jazeps.krukovskis@augsdaugavasnovads.lv

Tālr.: 654 22 284

 

Autors: Dainis Bitiņš

 

Skip to content