Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Svētki lasīšanas ekspertiem

Maija pirmajā pusē Subates pilsētas bibliotēkā notika vairāki Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas 2021 noslēguma pasākumi gan pirmskolas grupiņai (audzinātāja Natālija Kolosova, piedalījās- 8 bērni),  sākumskolai (audzinātājas Diāna Timofejeva, Mārīte Balode- piedalījās 9 bērni), gan vecāku (vecāku žūrijā grāmatas lasīja 8 pieaugušie!) kopā ar pamatskolas bērniem (9 bērni). Visu rudeni un ziemu žūrijas 34 dalībnieki bija cītīgi lasījuši un vērtējuši dažādas grāmatas un tagad noskaidrojām, salīdzinājām, kuras grāmatas ir augstāk novērtētas gan visā Latvijā, gan mūsu vidū. Pasākumos pildījām dažādus uzdevumus, minējām krustvārdu mīklas par izlasīto, veidojām grāmatu kolāžas. Noslēgumā baudījām tēju, kafiju un saldumus. Tagad ar nepacietību gaidām šī gada Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas grāmatas – 2022, lai varētu ķerties pie lasīšanas!

 

Subates pilsētas  bibliotēkas bibliotekāre

 Aija Lošaka

Skip to content