Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Augšdaugavas novadā tiek izsludināts Grantu konkurss 2022

 

 

Augšdaugavas novadā tiek izsludināts konkurss par grantu piešķiršanu topošo un jauno uzņēmēju projektiem 2022. gadā.

 

Konkurss tiek rīkots saskaņā ar Augšdaugavas novada investīciju plāna 2022. – 2024. gadam stratēģiskā ietvara uzdevumu UZD-024 “Pašvaldības grantu konkurss jauno uzņēmumu projektu atbalstam”.

 

Mērķis:

  • popularizēt uzņēmējdarbību Augšdaugavas novada iedzīvotāju vidū;
  • sekmēt jaunuzņēmumu izveidi un attīstību, t.sk. uzlabot finansējuma pieejamību jaunuzņēmumiem;
  • popularizēt jaunuzņēmumu radītus produktus un pakalpojumus;
  • sekmēt saimniecisko darbību Augšdaugavas novadā, stimulējot jaunu, inovatīvu komersantu veidošanos, un veicināt esošo uzņēmumu inovatīvu attīstību Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā.

Kāds ir granta apjoms?

Kopējais paredzētais granta apjoms ir 16 000 eiro. Vienam granta saņēmējam noteikts maksimālais pieļaujamais granta apjoms – 4000 eiro. Grantus konkursa kārtībā piešķirs speciālā komisija.

Kurš var pretendēt uz grantu?

Grantu konkursā var piedalīties fiziskas vai juridiskas personas, kuras īsteno vai plāno īstenot projektu Augšdaugavas novada teritorijā.

Konkursā nevar piedalīties uzņēmēji, kuri savu darbību veic ilgāk par trim gadiem. Pastāv arī nozaru ierobežojumi, ar kuriem var iepazīties konkursa nolikumā.

Viens pretendents var iesniegt vairākus pieteikumus, bet tie nevar būt apvienoti viena projekta realizācijai.

Vai ir jāveic līdzfinansējums?

Jā. Pretendentam būs jānodrošina līdzfinansējumu sava projekta realizācijai ne mazāk kā 10% apmērā no idejai piešķirtās summas.

Iesniegšanas un realizācijas termiņi:

Konkursā atbalstu var saņemt tikai tādi projekti, kurus plānots uzsākt līdz 1. novembrim. Grants jāapgūst ne vēlāk kā līdz šī gada 30. decembrim.

Projektus var iesniegt no 21. marta līdz 21. aprīlim plkst. 16.30, ierodoties personīgi Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā (21. kabinets, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401) vai sūtot ar drošu elektronisko parakstu uz elektroniskā pasta adresi: pasts@augsdaugavasnovads.lv.

Informatīvais seminārs par grantu konkursu norisināsies 9. martā plkst. 15.00 tiešsaistē Zoom platformā. Iepriekš ir jāpiesakās tiešsaistes formā.

Jautājumu gadījumā pretendents var vērsties Attīstības pārvaldē pie vecākā komercdarbības speciālista:
Jāzeps Krukovskis,
tālr.: 65422284, mob.: 26121362,
e-pasts: 
jazeps.krukovskis@augsdaugavasnovads.lv

2021. gadā Grantu konkursā uzvarēja divi pretendenti – Egils Govilovskis, kurš attīsta koka darbnīcu Naujenes pagastā, ka arī Bernarda Kezika, kura grantu konkursā iegūto finansējumu ieguldīja pārvietojamā kubula iegādei.

Autors: Dainis Bitiņš

 

Nolikumu skatīt šeit.

Skip to content