Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Tiks apsekoti valsts ģeodēziskā tīkla punkti

No  2022. gada augusta Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki veiks valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbus Ilūkstē, Subatē un Demenes, Eglaines, Kalkūnes, Laucesas, Medumu, Pilskalnes, Prodes, Salienas, Skrudalienas,  Sventes, Šēderes pagastos.

 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384  “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā uztur valsts ģeodēzisko tīklu, kas paredz valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu apvidū.

 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras informē, ka saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.

 

Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. Aģentūras darbinieki ir tērpti darba apģērbā, uz kura ir atpazīšanas zīmes – Aģentūras logo, ieņemamais amats un vārda iniciālis un uzvārds.

 

Valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanas darbus veic ģeodēzistu grupa divu cilvēku sastāvā, kuri izpilda šādus darbus:

  • Veic ģeodēziskā punkta meklēšanu apvidū;
  • Atrastai grunts zīmei pēc nepieciešamības atrok punkta centru un veic fotografēšanu;
  • Veic ģeodēziskos mērījumus punktā;
  • Grunts zīmei izveido vai atjauno aprakumu (kupicu), un pēc nepieciešamības ierīko norādītājstabu;
  • 5 m rādiusā no punkta centra veic krūmu un koku līdz 12 cm diametrā nociršanu;
  • Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu;
  • Atrastas sienas zīmes attīra no rūsas un citiem uzslāņojumiem;
  • Virs sienas zīmes pēc nepieciešamības piestiprina informējošo plāksnīti;
  • Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu.

 

Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu pagasta teritorijā.

 

Informācija par Aģentūru atrodama interneta vietnē www.lgia.gov.lv.

 

Informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem atrodama Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē interneta vietnē https://geodezija.lgia.gov.lv/.

Skip to content