Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

TOP 10 lasītākās grāmatas Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā un tās struktūrvienībās 2021.gadā

 

***Ilūkstes novada centrālā bibliotēka piedāvā aplūkot, kādas bija lasītākās grāmatas  pagastu un pilsētu  bibliotēkās aizvadītajā gadā. 2021. gadā bibliotēkās lasīšanai uz mājām visbiežāk tikuši izvēlēti latviešu autoru darbi. Tie ir  Ingunas Dimantes grāmatas  Starp divām sievietēm, Ilūziju spēles, Komjaunietes pūra nauda, Rolandas Bulas grāmatas  Sīnaja kalna lieta, Noilguma lieta, Daces Judinas  grāmatas  Pēdas putekļos, Cietāks par dimantu, Krustceles, Tukšais nams,  Aijas Mikles  grāmatas  Zelta būrītis, Zirneklis,  Dzintara Tilaka grāmatas  Papus Tru, Šausmiņa,  Dainas Šadres  grāmatas  Bruņurupuču tango, Pagātnes atvari, Agneses Zarānes grāmatas Laba meitene, Slīdošās kāpnes un Lauras Vinogradovas Upe. No ārzemju autoriem lasītākie ir Lūsindas Railijas darbi Saules māsa un Eņģeļu koks. Arī  šajā   gadā novēlam būt tikpat čakliem grāmatu lasītājiem un aicinām apmeklēt bibliotēkas.

 

[spoiler title=”Ilūkstes novada centrālā bibliotēka”]

 

  • Dimante, Inguna.Starp divām sievietēm : romāns / Inguna Dimante ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. –  (Zvaigznes detektīvu klubs).
  • Railija, Lūsinda.Saules māsa : Elektras stāsts / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās / LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts ; [redaktore Ināra Stašulāne]. – 2., pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003
  • Betsa, Šarlote.Pils pie ezera : romāns / Šarlote Betsa ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; redaktore Oļesja Burkevica. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2017
  • Dimante, Inguna.Ilūziju spēles / Inguna Dimante ; vāka dizaina autore Nataļja Kugajevska ; redaktore Gundega Sēja. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020
  • Hantere, Kara.Kāds no savējiem : romāns / Kara Hantere ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktore Elga Rusmane ; Arņa Kilbloka vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020
  • Judina, Dace.Pēdas putekļos : romāns / Dace Judina ; Artūra Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce. – Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. – Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020
  • Judina, Dace.Cietāks par dimantu : romāns / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere. – Rīga : Latvijas Mediji, [2019]
  • Bula, Rolanda.Sīnāja kalna lieta / Rolanda Bula ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Dzintra Zālīte ; mākslinieks Emīls Garjānis. – Rīga : Latvijas Mediji, [2020].
  • Rukšāne, Dace.Krieva āda : romāns / Dace Rukšāne ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Kristiana Rukuta vāku dizains. – Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. ,

 

[/spoiler][spoiler title=”Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka”]

 

  • Starks, Ulfs.Zvēri, kurus neviens nav redzējis tikai mēs / Ulfs Starks ; [ilustrācijas]: Linda Bundestama ; zviedriski redzējis un latviski atdzejojis Juris Kronbergs ; redaktores: Inese Zandere, Ieva Lešinska. – Rīga : liels un mazs, [2019].
  • Zvirgzdiņš, Juris.Rasas vasara / Juris Zvirgzdiņš, Lina Dūdaite ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte. – Rīga : Pētergailis, [2020].
  • Ļenasa, Anna.Krāsu mošķis / Anna Ļenasa ; no katalāņu valodas tulkojusi Dace Meiere. – Rīga : Latvijas Mediji, [2020].
  • Marcinkevičs, Marjus.Svizis / Marjus Marcinkevičs ; Linas Dūdaites ilustrācijas ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; literārā konsultante Renāte Punka. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. – Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019
  • Vītiņa, Lote Vilma.Dzejnieks un smarža / teksts un ilustrācijas: Lote Vilma Vītiņa. – Rīga : aminori, 2019.
  • Vdovičenko, Halina.36 un 6 kaķi : ūsaini astains stāsts bērniem / Halina Vdovičenko ; no ukraiņu valodas tulkojis Māris Salējs ; Natalkas Hajdas ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Gunta Apse ; literārā redaktore Māra Poļakova. – Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. – Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2020
  • Košeļeva, Sabīne.Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās : stāsts / Sabīne Košeļeva ; redaktore Inguna Cepīte ; māksliniece Anita Rupeika. – Rīga : Pētergailis, [2019]
  • Zandere, Inese.Bērns, kas neiekrita / Inese Zandere ; ilustrējis Reinis Pētersons ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis. – [Rīga] : liels un mazs, [2019]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019
  • Tilaks, Dzintars.Papus Tru : patiesos notikumos balstīts stāsts / Dzintars Tilaks ; autora ilustrācijas ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – Rīga : Poligrāfists. , ©2019
  • Ķerus, Viesturs.Meža meitene Maija / Viesturs Ķerus ; mākslinieks Didzis Upens ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis, Rūta Briede. – Rīga : liels un mazs, [2019].

 

[/spoiler][spoiler title=”Subates pilsētas bibliotēka”]

 

  • Vinogradova, Laura.Upe / Laura Vinogradova ; Vitālija Vinogradova ilustrācijas ; vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Daina Grūbe. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
  • Ahava, Selja.Lietas, kas krīt no debesīm : romāns / Selja Ahava ; tulkojusi Maima Grīnberga ; Dinas Ābeles vāka mākslinieciskais noformējums vāka ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Sigita Kušnere. – Rīga : Latvijas Mediji, [2020]
  • Burga, Anna.Tētis / Anna Burga ; redaktore Daina Grūbe ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]
  • Veinberga, Jana.Mākoņaina nakts : detektīvs / Jana Veinberga ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska ; redaktore Daina Grūbe. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]
  • Bula, Rolanda.Sīnāja kalna lieta / Rolanda Bula ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Dzintra Zālīte ; mākslinieks Emīls Garjānis. – Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. – Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020
  • Hietamies, Eve.Tētis uz pilnu slodzi / Eve Hietamies ; no somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Lilija Berzinska ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. – Rīga : Latvijas Mediji, [2019].
  • Kerenens, Mika.Armando / Mika Kerenens ; no igauņu valodas tulkojusi Daila Ozola ; māksliniece Lilija Berzinska ; redaktors Jānis Kalve. – Rīga : Pētergailis, 2020.
  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās / LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts ; [redaktore Ināra Stašulāne]. – 2., pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003
  • Brīdaka, Lija.Mūža noslēpums : romāns / Lija Brīdaka ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].
  • Jauja, Lelde.Vīrs, bērni un pieci randiņi : romāns / Lelde Jauja ; vāka dizaina autore Krista Miltiņa ; redaktore Daina Grūbe. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].

 

[/spoiler][spoiler title=”Bebrenes pagasta bibliotēka”]

 

  • Hilderbrenda, Elīna.Ideāls pāris : romāns / Elīna Hilderbrenda ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. – Rīga : Kontinents, [2020]
  • Bula, Rolanda.  Noilguma lieta : romāns / Rolanda Bula ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte ; Emīla Garjāņa vāka dizains. – Rīga : Latvijas Mediji, [2020]
  • Stedmena, M. L.Gaisma okeānā / M. L. Stedmena ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2013
  • Railija, Lūsinda.Eņģeļu koks : romāns / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Margita Krasnā. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2019.
  • Judina, Dace.Krustceles : romāns / Dace Judina, Arturs Nīmanis ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Kusiņa-Šulce Linda. – Rīga : Latvijas Mediji, [2021].
  • Burga, Anna.Tētis / Anna Burga ; redaktore Daina Grūbe ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]
  • Dilvars, Anands.Vergs : stāsts par iekšējām pārvērtībām, mīlestību, piedošanu un gara brīvību / Anands Dilvars ; redaktors Guntis Kalns ; tulkojums: Meldra Āboliņa ; priekšvārds: Dr. Hektors Salama Peņoss. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. – Rīga : Poligrāfists. , ©2018
  • Kurzemnieks, Kārlis.Likteņa slazdos : krimināldetektīvs / Kārlis Kurzemnieks ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; literārais redaktors Andris Dzenis. – Rīga : Jumava, [2020].
  • Mikele, Aija.Zelta būrītis : [detektīvromāns] / Aija Mikele ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.
  • Devero, Džūda.Skūpstu ezers : romāns / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. – Rīga : Kontinents, [2020]

 

[/spoiler][spoiler title=”Dvietes pagasta bibliotēka “]

 

  • Judina, Dace.Krustceles : romāns / Dace Judina, Arturs Nīmanis ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Kusiņa-Šulce Linda. – Rīga : Latvijas Mediji, [2021].
  • Rungulis, Māris.Asins lietus / Māris Rungulis ; mākslinieks Kristians Brekte ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Ūna Laukmane. – [Rīga] : liels un mazs, [2020]
  • Hilderbrenda, Elīna.Ideāls pāris : romāns / Elīna Hilderbrenda ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. – Rīga : Kontinents, [2020]
  • Gailīte, Anna Skaidrīte.Taureņa lidojums akmenī : romāns / Anna Skaidrīte Gailīte ; māksliniece Vita Lēnerte. – [2. izdevums]. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]
  • Dimante, Inguna.Komjaunietes pūra nauda : romāns / Inguna Dimante ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]
  • Džeimsa, E. L.Tumsa piecdesmit nokrāsās : [romāns] / E. L. Džeimsa ; no angļu valodas tulkojusi Eva Stankēviča. – Rīga : Kontinents, 2012.
  • Gailīte, Anna Skaidrīte.Tu esi viens no mūžības : dokumentāls romāns / Anna Skaidrīte Gailīte ; redaktore Gundega Sēja ; pēcvārdu sarakstīja Maija Valdmane Blūma ; mākslinieks Aigars Truhins. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]
  • Kurzemnieks, Kārlis.Alkatības grēks : latviešu krimināldetektīvs / Kārlis Kurzemnieks ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; literārā redaktore Brigita Šoriņa. – Rīga : Jumava, [2021].
  • Kovaļova, Lelde.Bezvēsts pazudušās / Lelde Kovaļova ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Ilze Brēmere ; māksliniece Nataļja Kugajevska. – Rīga : Latvijas Mediji, [2019]

 

[/spoiler][spoiler title=”Eglaines pagasta bibliotēka “]

 

  • Svīre, Māra.Bailes no dziļuma / Māra Svīre ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska ; redaktore Gundega Sēja. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]
  • Čemberlena, Diāna.Nozagtā laulība : romāns / Diāna Čemberlena ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. – Rīga : Kontinents, [2018]
  • Kovaļova, Lelde.Šoseja : romāns / Lelde Kovaļova ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa. – Rīga : Latvijas Mediji, [2021].
  • Mazvērsīte, Daiga.Mirgo mana Margarita / Daiga Mazvērsīte ; mākslinieks Indulis Martinsons ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš. – Rīga : Latvijas Mediji, [2020].
  • Reinholde, Ieva.Bērnu ārstes neticamie piedzīvojumi dažādos laikos / Ieva Reinholde ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; mākslinieks Indulis Martinsons. – Rīga : Latvijas Mediji, [2019].
  • Konelijs, Maikls.Nevainības likums : romāns / Maikls Konelijs ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. – Rīga : Kontinents, [2021]
  • Zālīte, Māra.Paradīzes putni / Māra Zālīte ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. – Rīga : Dienas Grāmata, [2018].
  • Ievkalns, Gunārs.Baltie vasaras mākoņi : romāns / Gunārs Ievkalns ; red. Aija Lāce ; Aigara Truhina vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2006-2008] (Preses nams). – 333, [1] lpp. ; 21 cm. d. Saknes
  • Воронова, Мария.Жертва первой ошибки : роман / Мария Воронова. – Москва : Эксмо, 2020.
  • Zarāne, Agnese.Laba meitene / Agnese Zarāne ; Kristas Miltiņas vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].

 

[/spoiler][spoiler title=”Pilskalnes pagasta bibliotēka”]

 

  • Šulce, Dzintra.Caurvējš : stāsts / Dzintra Šulce ; mākslinieks Emīls Garjānis ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. – Rīga : Latvijas Mediji, [2021]
  • Mikele, Aija.Zirneklis : izmeklē Maksis Mežals / Aija Mikele ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].
  • Tilaks, Dzintars.  Šausmiņa : skolas vecuma romāns / Dzintars Tilaks ; autora ilustrācijas ; Vitas Lēnartes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]
  • Bula, Rolanda.Noilguma lieta : romāns / Rolanda Bula ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte ; Emīla Garjāņa vāka dizains. – Rīga : Latvijas Mediji, [2020]
  • Zarāne, Agnese.Slīdošās kāpnes / Agnese Zarāne ; redaktore Daina Grūbe ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].
  • Dimante, Inguna.Ilūziju spēles / Inguna Dimante ; vāka dizaina autore Nataļja Kugajevska ; redaktore Gundega Sēja. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]
  • Šadre, Daina.Bruņurupuču tango : veciem grēkiem garas ēnas : [romāns] / Daina Šadre ; mākslinieks Emīls Garjānis ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. – Rīga : Latvijas Mediji, [2020].
  • Коннелли, Майкл.Последнее шоу : роман / Майкл Коннелли ; перевод с английского А. Полошака. – Москва : АСТ, 2021
  • Gromova, Olga.cukura bērns : stāsts par pagājušā gadsimta meiteni, ko izstāstījusi Stella Nudoļska / Olga Gromova ; Ludmilas Uļickas priekšvārds ; no krievu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Raita Saleniece ; māksliniece Gita Treice. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]
  • Lekberga, Kamilla.Zelta būris : detektīvromāns / Kamilla Lekberga ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. – Rīga : Jumava, [2020].

 

[/spoiler][spoiler title=”Šēderes pagasta bibliotēka”]

 

  • Judina, Dace.Tukšais nams : romāns / Dace Judina ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. – Rīga : Latvijas Mediji, [2021].
  • Šadre, Daina.Pagātnes atvari : romāns / Daina Šadre ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. – Rīga : Latvijas Mediji, [2021].
  • Račko, Karīna.Netīrā / Karīna Račko ; māksliniece Natālija Kugajevska. – [Rīga] : [Karīna Račko], [2020]
  • Judina, Dace.Pēdas putekļos : romāns / Dace Judina ; Artūra Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce. – Rīga : Latvijas Mediji, [2020]
  • Šadre, Daina.Bruņurupuču tango : veciem grēkiem garas ēnas : [romāns] / Daina Šadre ; mākslinieks Emīls Garjānis ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. – Rīga : Latvijas Mediji, [2020]
  • Zimnoha, Ruta.Pirms saule riet : romāns / Ruta Zimnoha ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. – Rīga : Latvijas Mediji, [2021].
  • Abdullajevs, Čingizs.Saprāta upuris : [detektīvromāns] / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds Tiltiņš. – Rīga : Juvetas, 2016
  • Mikele, Aija.Zirneklis : izmeklē Maksis Mežals / Aija Mikele ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].
  • Vinogradova, Laura.Upe / Laura Vinogradova ; Vitālija Vinogradova ilustrācijas ; vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Daina Grūbe. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].

 

[/spoiler][spoiler title=”Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka “]

 

  • Нестерова, Наталья.Между нами, девочками : рассказы / Наталья Нестерова. – Москва : АСТ, 2021.
  • Абгарян, Наринэ.Симон : роман / Наринэ Абгарян. – Москва : АСТ, 2020. – 318с
  • Рой, Олег.Человек за шкафом : роман / Олег Рой. – Москва : Эксмо, 2021. – 345, [2] с.
  • Колычев, Владимир.Смертельное удовольствие : роман / Владимир Колычев. – Москва : Эксмо, 2021.
  • Самарский, Михаил.Чемпион, догони свою #любовь : повесть / Михаил Самарский. – Москва : АСТ, 2020.
  • Алюшина, Татьяна.Озерные страсти : роман / Татьяна Алюшина. – Москва : Эксмо, 2021.
  • Воронова, Мария.Второй ошибки не будет : роман / Мария Воронова. – Москва : Эксмо, 2020.
  • Савельева, Ольга.Седьмая : ливень юмора для тех, кто в дефиците позитива : [рассказы] / Ольга Савельева ; иллюстрации Дарьи Кузнецовой. – Москва : Эксмо,
  • Нестерова, Наталья.Сделайте погромче : роман / Наталья Нестерова. – Москва : АСТ, 2021. – 318, [2] с.

[/spoiler]

 

 

INCB direktore Ināra Valpētere

Skip to content