Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Tuvojas būvdarbu noslēgums Vides pieejamības projektam

Tuvojas noslēgumam būvdarbi projekta “Augšdaugavas novada pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi” ietvaros.

2023. gada 17. janvārī Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta Nr. 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/006  ieviešanu.

2023. gada 28. februārī tika noslēgti trīs Būvdarbu līgumi par vides pieejamības nodrošināšanu sociālā dienesta telpām Augšdaugavas novadā:

  • Brīvības ielā 7, Ilūkstē,
  • Tirgus laukumā 18, Subatē
  • Stendera ielā 7, Eglaines pagastā.

Pašlaik būvdarbi tuvojas noslēgumam, kuru rezultātā 3 ēkām ir nodrošināta vides pieejamība, atjaunotas ieejas ēkās, nodrošināts atbilstošs apgaismojums, pielāgotas sanitārās telpas, īstenoti pasākumi, kas nodrošina pieejamu un drošu pārvietošanos ēkā  un evakuācijas ceļu pielāgojamu cilvēkiem ar invaliditāti un funkciju (redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura) traucējumiem. Vienīgi asfalta izbūves darbi divos objektos: Brīvības ielā 7, Ilūkstē un Tirgus laukumā 18, Subatē  tiks veikti pavasarī pēc kā attiecīgi iekārtota stāvvieta cilvēkiem ar invaliditāti ar attiecīgajiem apzīmējumiem  un marķējumiem.

 

 

Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes
Attīstības pārvaldes
projektu vadītāja Elita Kaļiņina

Skip to content